Sieviete Aspazijas atklātnēs

Aspazijas un Raiņa savstarpējo saraksti veido gandrīz 2500 vēstuļu un, līdzās vēstulēm, ievērojamu daļu veido arī uz atklātnēm rakstītas ziņas.

Samuela Holanda Rusa (Samuel Holland Rous) mākslas darbs “Mīlnieku nāve” no grāmatas “Victrola book of the opera”.

Pjēra Pola Prudona (Pierre-Paul Prudhon) gleznas “Psīhes nolaupīšana” reprodukcija.

Pastkartes Aspazija izmantoja ne tikai saziņai ar Raini un saviem draugiem un paziņām, bet arī krāja atklātņu albumos. Dabas un pilsētu skatu, antīko motīvu un ievērojamu personību attēlu rotātas atklātnes veido dzejnieces pastkaršu kolekciju, tomēr tieši sievietes tēls izpaužas visā tā varietātē. Sieviete ir stihija un spēks.

Pjotra Staheviča (Piotr Stachiewicz) gleznas “Krēsla” reprodukcija.

Taču līdzās skaistuma un spēka iemiesotājai, sieviete ir arī mierinātāja, cietēja, sērotāja. Kolekcijas pastkartēs sievietes ciešanas bieži saistītas ar mātes lomu.

Daniela Ridžveja Naita (Daniel Ridgway Knight) gleznas “Man auksti” reprodukcija.

Bet vēl biežāk ciešanas un sāpes izraisa nabadzība, sabiedrības neiecietība un nežēlība.

Alfrēda Zeiferta (Alfred Seifert) gleznas “Sieviete ar liru” reprodukcija.

Sieviete ir māte, lepna un neatkarīga personība, radošo iedvesmu medijs – mūza, miera apdvesta svētā vai vidusšķiras jaunkundze, kas iegrimusi dabas skaistuma vai mīlas skaudruma kontemplācijā.

Albēra Boja (Alber Boye) gleznas “Pārdomas” reprodukcija.
Pāla Sineja Meršes (Pal Szinyei Merse) gleznas “Cīrulis” reprodukcija.
Alberta Peno (Albert Penot) gleznas "Meditācija" reprodukcija.
Arnolda Beklīna (Arnold Böcklin) gleznas “Izlaušanās no jūras” reprodukcija.

Sieviete parādās arī kā atraidītāja, siržu lauzēja, vientule, kas rezignēti pieņem izraidīšanu no sabiedrības, vai alegorisks tēls. Vīrieša tēls Aspazijas atklātņu kolekcijā parādās ievērojami retāk.

Kurta fon Rozinska (Kurt von Rozynski) gleznas “Jūra vizēja tālu” reprodukcija.

Aspazijas sūtīt vēstule Rainim 1911. gada 22. novembrī. Pastkarte: Oto Lingnera (Otto Lingner) gleznas “Psīhe dodas bezdibenī” reprodukcija.

Sirdsmīļumiņ, manu dvēselīt. Saņēmu Tavu kartiņu, un Tu tāpat būsi saņēmis manējo, kuru tūlīt vakar vakarā rakstīju ar zvirbuļu sveicienu. Mums ar bij saule to pēcpusdienu. Šodien priekšpusdienas staigāju ļoti jaukā saulē. Ap 5 atnāca Skubiķis un Iv[anovs]. Pēdējais lūdza, lai Tu rakstot Upītim dēļ kāda Baloža un tāpat arī Melngailim. Viņam neesot vietas. Vai biji fotogrāfa? Nenokavē, ej, un divos uzņēmumos. Paulīne atkal vēlu bij ar savām bēdām, gribot telegrafēt: „totkrank!”, lai braucot. Rakstīšu Lilijai, kaut gan esmu ļoti mīdiņš, viņa klepoja. Lido.

Uzzini vairāk par Aspazijas pastkartēm digitālajā izstādē “Aspazijas atklātnes”

 

Autore: Elvīra Bloma, Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste.

Izmantoti materiāli no Rakstniecība un mūzikas muzeja krājuma.