MUZEJA PRIEKŠMETS. MAIJS

25/05/2017

Ik mēnesi mājaslapas sadaļā “Muzeja priekšmets” piedāvājam stāstus par vērtīgām lietām, ko glabā muzeja krātuves.

Cik prātīgi vai neprātīgi mēs izvērtējam priekšmetus, ko uzņemt muzeju kolekcijās? Muzejos tas ir mūžīgi aktuāls jautājums. Ir priekšmeti, par kuriem sabiedrība labprāt rūpējas, un, tiecoties tiem nodrošināt mūžību, ievieto muzejā. Tie ir priekšmeti ar augstu estētisko vērtību – mākslas darbi, smalki amatniecības izstrādājumi u.c. Tie ir priekšmeti, kas vēsta par sen zudušu laikmetu, – arheoloģisko izrakumu materiāli. Arī sadzīves un etnogrāfijas priekšmetu kolekcionēšanā ir sava “muzeja cienīguma” hierarhija – muzejos ātrāk nonāks dzelzs gludekļi, petrolejas lampas, izrakstītas vārpstiņas un tamlīdzīgas lietas. Taču cik muzeji savā krājumā, kā tikpat vērtīgas iekļaus slotas, trauku, putekļu un grīdas lupatas? Ja nu tomēr izvēlētos šos priekšmetus “muzealizēt”, vai krājumā, piemēram, būtu jāuzņem izmazgātas vai netīras putekļu lupatas? Vai nodilusi slota, rūpējoties par tās saglabātību, būtu jārestaurē, “atgriežot” tai sākotnējo izskatu? Un kā, neiekļaujot šādas lietas muzeja krājumā, mēs savās interjera ekspozīcijās varam sniegt patiesu priekštatu par kāda laika sadzīves kultūru?

Maijā – Jāņa Akuratera muzeja galvenās speciālistes Mairas Valteres raksts “Kad pārdomas raisa Akuratera mājas bonierējamā birste…”: http://memorialiemuzeji.lv/muzeja-prieksmets/kad-pardomas-raisa-akuratera-majas-bonierejama-birste/

Firmas “V. STEINBERGS RIGA” bonierējamā birste

Firmas “V. STEINBERGS RIGA” bonierējamā birste