MUZEJPEDAGOĢISKĀ PROGRAMMA „RAINIS. DZIMUMDIENA”

25/11/2019

Skolas soma

 

 

 

Raiņa muzejs „Jasmuiža” Latvijas valsts simtgades programmā „Latvijas skolas soma” piedāvā jaunu muzejpedagoģisko programmu „Rainis. Dzimumdiena”. 

Izglītojošā programma paredzēta 1.–6. klašu skolēniem, lai iepazīstinātu viņus ar Raiņa dzeju bērniem, izmantojot iesaistīšanās, sadarbības veicināšanas, drāmas, spēles, komandas darba, lomu spēles, vārdu krājuma bagātināšanas, improvizēšanas un eksperimentēšanas metodes.
Programmas mērķi ir: izmantojot daudzveidīgas metodes, iepazīstināt jaunāko klašu skolēnus ar Raiņa personību, dzeju bērniem un dzejas ilustrācijām kā suverēnu, tomēr literāra darba (dzejas) iniciētu mākslas darbu; veicināt bērnos interesi pašiem izzināt, izspēlēt, uzzīmēt un atklāt Raiņa bērnības un dzejas pasauli; attīstīt radošumu, iztēli un domāšanu, daudzveidīgi darbojoties un improvizējot.
Muzejpedagoģiskās programmas nosaukums balstīts Raiņa dzejolī “Dzimumdiena”, un tās dalībniekiem būs iespēja kļūt par meitenes Ritiņas ceturtās dzimšanas dienas svinību viesiem. Piedaloties improvizētā dzimšanas dienas ballītē, skolēni varēs iepazīt gan Raiņa dzejoļus, gan to ilustrācijas, apskatīt dzejnieka herbāriju, kā arī no dažādiem dabas materiāliem veidot savas herbārija glezniņas, barot putniņus, izspēlēt dzejoļus un uz gaismas lampām veidot savas Raiņa dzejoļu ilustrācijas, izmantojot smiltis un dažādus dabas materiālus, kā arī saņemt dāvaniņas.
Programmā būs iespēja iepazīt, atpazīt un spēlēties ar dzejoļiem „Dzimumdiena”, „Sienāzītis”, „Lapsas mierinājums”, „Zvirbulis un kaķis”, „Zirņa bērni”, „Katram savs darbs”, „Lapsa un kurmis”, „Gaiļu kauja”, „Piena kunkuls”, „Sasistā krūze”, „Ziepju burbuļi”, „Zelta sietiņš”, „Skaistpuisītis”, „Grāmatas lasītāji”, „Lolīte baro putniņus”, „Vasaras gaidas”, „Meitenīte rudenī”, „Skolas bērni”.
Nodarbības ilgums: ~ 60 minūtes.
Ieejas maksa: 2.00 EUR no cilvēka.
20. gadsimta 20. gados Rainis sarakstījis daudzus bērnu dzejoļus, kuri apkopoti krājumos „Zelta sietiņš” (1920), „Vasaras princīši un princītes”, „Lellīte Lolīte”, „Puķu lodziņš” (visi 1924. gadā), „Putniņš uz zara” (1925), „Saulīte slimnīcā” (1928), kā arī autobiogrāfiskajā epā „Saules gadi” (1925).
Lasot Raiņa dzejoļus, tik daudz ko var uzzināt un iztēloties: gan mācīties skaitīt līdz desmit un minēt mīklas, gan uzzināt par gadalaikiem un doties piedzīvojumos kopā ar lellīti Lolīti. Dzejoļi stāsta par kaķenīti, kurai bērni bija, par mākonīti un zirņa bērniem, dzejā neiztrūkstoši ir arī dažādi dzīvnieki un viņu piedzīvojumi.
Lai dzejoļus varētu ne tikai lasīt, bet arī ieraudzīt, mākslinieki tos ilustrē. Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā atrodas Margaritas Stārastes, Jāzepa Pīgožņa, Felicitas Pauļukas un Jāņa Kīna Raiņa dzejoļu ilustrācijas.
Muzejpedagoģiskā programma tapusi Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros ar VKKF mērķprogrammas ““Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos” finansiālu atbalstu.
Programmas konsultante: Preiļu 1. pamatskolas sākumskolas pedagoģe Anita Lauska.

Vairāk informācijas: Solvita Kleinarte
+371 65329313; +371 29427554;+371 29487589; jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Smilšu lampas

Smilšu lampasRainis.dzimumdiena