Egons Līvs. Darbi: 1981–1989

17/10/2011

Sastādītāji: Edīte Gūtmane, Ēriks Hānbergs

Mākslinieks Ojārs Pētersons

Pils, 2007.

Cena (EUR/LVL): 2,00/1,00

Grāmata nopērkama visos Memoriālo muzeju apvienības muzejos, kā arī MMA administrācijā, Rīgā, Stabu ielā 18.

Šis ir Egona Līva rakstu kopojuma „Darbi” ceturtais, noslēdzošais, sējums. Tajā iekļauti rakstnieka darbi, kas tapuši no 1981. līdz 1989. gadam: apraksti, raksti, recenzijas, pēc Viļa Lāča romāna „Akmeņainais ceļš” veidotā kinoscenārija pirmpublicējums, intervijas ar E. Līvu, rakstnieka vēstules un dienasgrāmata, kā arī papildinājumi – pēc iepriekšējo sējumu publicēšanas izdevēju rīcībā nonākušās, pārsvarā 60. gados un 70. gadu sākumā rakstītās vēstules.

Sējuma centrā – Egona Līva „atvilktņu literatūra”: atmiņas „Rēta lūpas iekšpusē”, kur rakstnieks līdz sāpīgumam reālistiski atklāj savu latviešu leģionāra pieredzi pirmajos mēnešos pēc nacistiskās Vācijas kapitulācijas, uzsākot gūstniecības ceļu. Tas ir viens no vistalantīgākajiem un mākslinieciski spēcīgākajiem atmiņu žanra darbiem par šo laiku.

Ievadapceri sniedzis dzejnieks Olafs Gūtmanis, sējumu noslēdz literatūrzinātnieka Ilgoņa Bērsona sagatavotā rakstnieka literārā biogrāfija “Egona gadi”. Izdevumu papildina personu rādītājs un fotoattēlu kopa.

Egona Līva „Darbi” pēdējais sējums tapis ar Liepājas pilsētas Domes, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, SIA “MIG Holdings”, AS “Mēs Liepājai” un laikraksta “Kurzemes Vārds” finansiālu atbalstu.

Egons Līvs. Darbi: 1981–1989

Egons Līvs. Darbi: 1981–1989