Gaida Jablovska, Solvita Brūvere. Tu, mana jaunības zeme…: Raiņa Jasmuižas cilvēki un norises

17/10/2011

Mākslinieks Jānis Zobens

Pils, 2009.

Cena (EUR/LVL): 3,56/2,50

Grāmata nopērkama visos Memoriālo muzeju apvienības muzejos, kā arī MMA administrācijā, Rīgā, Stabu ielā 18.

Grāmata tapusi par godu Raiņa muzeja „Jasmuiža” 45 gadu jubilejai.

Diezgan apjomīgajā izdevumā ir iespēja iepazīt visu Jasmuižas vēsturi un izsekot muzeja darbībai gadu no gada, atsaucot atmiņā svarīgākos notikumus un Jasmuižai nozīmīgus cilvēkus.

Izdevumu papildina bagātīgs fotomateriāls un personu rādītājs.

Gaida Jablovska, Solvita Brūvere. Tu, mana jaunības zeme...

Gaida Jablovska, Solvita Brūvere. Tu, mana jaunības zeme...