Zibens apzeltīti: Mirdzas Bendrupes un Mirdzas Ķempes vēstules Vidvudam Eglītim

17/10/2011

Sastādītāja Marta Balode

Māksliniece Gita Treice

Pils, 2008.

Cena (EUR/LVL): 3,00/2,85

Grāmata nopērkama visos Memoriālo muzeju apvienības muzejos, kā arī MMA administrācijā, Rīgā, Stabu ielā 18.

Mīlestība ir kā putns, kas atlido, nejautājot, vai tiek gaidīts.

Visticamāk, šīs vēstules būtu nonākušas kurtuvē, ja tās nebūtu saglabājusi sieviete, kura savu mūžu nodzīvojusi kopā ar vīrieti, kas tikai pēc 53 gadu kopdzīves šīs attiecības legalizē, noslēdzot oficiālu laulību.

Tas ir vesels sainis ļoti intīmu vēstuļu, ko diplomētam juristam, mākslas zinātājam un pianistam Vidvudam Eglītim ar nelielu gadu atstarpi sūtījušas, bet atbildi tā arī nav sagaidījušas, divas dzejnieces – Mirdza Bendrupe un Mirdza Ķempe.

Ņemot vērā, ka lielākā daļa Bendrupes vēstuļu bija bez datējuma, kārtojot tās grāmatai, brīžiem bija grūti izsekot dzejnieces kaislību „sižeta līnijai” un dažai vēstulei likās gandrīz neiespējami atrast savu vietu. Tās bija parakstītas ar vārdu Sunta… Kad tuvojās grāmatas iziešana tautā, atklājās, ka vēstuļu kaudzītē noslēpusies arī trešā rakstītāja – bijusī LU filoloģijas studente Olga Ģērmane.

Grāmatā arī plaša dzejnieka Jāņa Petera ievadapcere.

Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Zibens apzeltīti: Mirdzas Bendrupes un Mirdzas Ķempes vēstules Vidvudam Eglītim

Zibens apzeltīti: Mirdzas Bendrupes un Mirdzas Ķempes vēstules Vidvudam Eglītim