Skolas soma

Šobrīd Memoriālo muzeju apvienības muzeji piedāvā daudzveidīgu PROGRAMMU skolas somas ietvaros. 

Muzeji nav tikai vieta, kur apskatīt kāda rakstnieka mīļāko pildspalvu vai žaketi.
Muzejos var uzzināt par apstākļiem, kādos dzīvoja cilvēki pirms vairākiem gadu desmitiem, apgūt jaunus arodus, kā arī vienkārši labi pavadīt laiku jautrās un saliedējošās spēlēs.

Memoriālo muzeju apvienības desmit muzeji katrs ir izstrādājis plašu piedzīvojumu un pieredžu klāstu skolēniem, kas šos aspektus iemieso.
Iespējas ir visdažādākās:
Skolēni var iejusties detektīvu lomā Raiņa un Aspazijas mājā.
Iepazīt putnu sugas “Tadenavā”.
Izprast dainu kārtošanas principus K. Barona muzejā.
Izprast Pārdaugavas nozīmi Ojāra Vācieša dzīvē.
Izspēlēt lugu “Kalpa zēna vasara” Jāņa Akuratera muzejā.
Un daudz ko, daudz ko citu.

Katra piedāvātā programma ir pielāgota noteiktai vecuma grupai un skolēnu skaitam (piemēram, 1.–4., 5.–9., 10.–12. klase; 10, 20, 25, 30 skolēniem u.c.).
Lai palīdzētu plānot potenciālo ekskursiju, pie katra piedāvājuma norādīta svarīga informācija par cenu, norises ilgumu, kā arī kontaktinformācija.

Gaidīsim ciemos!

Rīgas pašvaldībai rēķinus samaksai sagatavojam elektroniski – portālā www.eriga.lv, – un iestāde šo e-rēķinu saņem RDVIS UDV modulī Horizon WEB – Metarēķini.

Ērtākai apmaksai iesakām aizpildīt Pieteikuma veidlapu un sūtīt uz e-pastu: baiba.pukite@memorialiemuzeji.lv.
Veidlapu sūtām tikai tad, kad ir sarunāts programmas apmeklējums muzejā.

Skolas somai

Skolas somai