Apvienība

Juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV 1004
Faktiskā adrese: Stabu iela 18, Rīga, LV 1011
Tālr. +371 67229980; +371 67618775; +371 29486114;  e-pasts: apvieniba@memorialiemuzeji.lv
Darba laiks: 9.00–17.00, slēgts – sestdienās, svētdienās
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: katru darba dienu, iepriekš piesakoties

Memoriālo muzeju apvienība ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas tiešās pārvaldes iestāde un savu darbību sākusi 2009. gada 1. oktobrī.

Apvienību veido seši muzeji:

  • Jāņa Akuratera muzejs,
  • Krišjāņa Barona muzejs,
  • Raiņa un Aspazijas muzejs (ar ekspozīciju un izstāžu vietām: Raiņa un Aspazijas māja Rīgā, Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros, Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Raiņa muzejs „Tadenava”),
  • Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs, 
  • Andreja Upīša memoriālais muzejs (ar ekspozīciju un izstāžu vietām Rīgā un Skrīveros),
  • Ojāra Vācieša muzejs.

Apvienības darbības mērķis ir tās pārstāvēto Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgo personību dzīves un radošās darbības mūsdienīga atklāsme memoriālajā vidē, latviešu literatūras un kultūras vēstures attīstības atspoguļojums caur konkrētas personības un tās dzīves telpas skatapunktu.

Mēs vēlamies turpināt izkopt ikviena memoriālā muzeja individualitāti, vienlaikus īstenojot saskaņotu vides uzraudzības un attīstības stratēģiju un veidojot vienotu muzeja filozofiju.

ŠOBRĪD MEMORIĀLO MUZEJU APVIENĪBAS MUZEJI PIEDĀVĀ DAUDZVEIDĪGU PROGRAMMU SKOLAS SOMAS IETVAROS.

Rīgas pašvaldībai rēķinus samaksai sagatavojam elektroniski – portālā www.eriga.lv un iestāde šo e-rēķinu saņem RDVIS UDV modulī Horizon WEB – Metarēķini.

Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis:

http://likumi.lv/doc.php?id=278914

Rekvizīti

Memoriālo muzeju apvienība

Juridiskā adrese: O. Vācieša iela 19, Rīga, LV 1004

Faktiskā adrese: Stabu iela 18, Rīga, LV 1011

Reģ. nr. 90009175706

Valsts kase, kods TRELLV22

Konts: LV31TREL2220655004000

Ziedojumu konts: LV08TREL7220655003000

MMA logo

MMA logo