Aicina piedalīties 3. Bērnu un jauniešu stikla mākslas konkursā

Stikla mākslas darbs "Astoņi kustoņi"

Jau trešo gadu Krišjāņa Barona muzejs un Labas valodas fonds “Vārda meistari” organizē Latvijas Bērnu un jauniešu stikla mākslas konkursu, kas šogad veltīts Jura Alunāna – dzejnieka, publicista, latviešu nacionālās valodniecības pamatlicēja, jaunlatviešu kustības dalībnieka – 190. jubilejai. Kopumā Alunāns bagātinājis latviešu valodu par apmēram 600 jaunvārdiem, un konkursa uzdevums ir atainot J. Alunāna jaunvārdus stikla mākslā.

“Konkurss būs interesants, ar daudzveidīgu saturu, jo arī vārdi ir ļoti dažādi,” stāsta Rūta Kārkliņa, Krišjāņa Barona muzeja vadītāja. Juris Alunāns, tāpat kā Krišjānis Barons, bija aktīvs nacionālās pašapziņas un kultūras veidotājs. 1862. gadā Jurim Alunānam uzticēja vadīt “Pēterburgas Avīzes”, bet, tā kā J. Alunāns jau ilgāku laiku slimoja ar tuberkulozi, viņam par palīgu tika uzaicināts K. Barons, kurš 1862. gadā kļuva par izdevuma faktisko redaktoru. Jura Alunāna devums latviešu valodas attīstībā ir fundamentāls.

Kā pirmais nozīmīgais latviešu filologs un literārās valodas veidotājs, viņš izveidoja aptuveni 600 jaunvārdu, no kuriem vairums ātri ieviesās ikdienas valodā: attālināt, apvalks, austuve, ceļot, ceļinieks, ceptuve, daiļot, dalāmība, dziesminieks, drēbnieks, dzimte, eja, ēstuve, galdnieks, izraksts, iestāties, jautrība, jokdaris, kokvilna, krava, kareivis, maiznieks, mazgātava, namdaris, pārdotava, pētnieks, saraksts, siltumnīca, saeima, uzvalks, veikals, vienība. No lietuviešu valodas viņš pārņēma vārdu kareivis, no angļu valodas – ferma, drenas, no krievu valodas – arbūzs,  akmeņogles, augstskola, ūdeņradis, vācu valodas vārdiem, kas ienākuši latviešu valoda, tika piedāvātas latviskākas alternatīvas, piemēram, ģeldīgs – derīgs, presēts – slogots, štrāpe – sods. Dzimtene, Saeima, veikals, augstskola – arī tie ir Jura Alunāna veidoti vārdi, bez kuriem šodien vārdiem mēs nevaram iedomāties savu ikdienas leksiku,” stāsta konkursa organizatori.

Konkursa organizatore Inga Jaunzeme-Grīnvalde norāda: “Konkurss notiek jau trešo gadu. Dalībnieki ir bērni un jaunieši no visas Latvijas, kas aizraujas ar stiklu. Darbi var tikt veidoti dažādās tehnikās bez ierobežojumiem: apgleznojumi, mozaīkas, kausējumi, gravējumi, gan individuāli, gan grupās veidoti darbus. Katru gadu cenšamies stikla konkursos aktualizēt nozīmīgas latviešu kultūras personības, kas devušas ar savu radošo un darba dzīvi lielu ieguldījumu latviešu kultūrā. Pirmais konkurss notika 2020. gadā un bija veltīts K. Baronam, kam togad atzīmējām 185 gadu jubileju. 2021. gadā, atzīmējot komponista Imanta Kalniņa 80. jubileju, jaunieši stiklā atveidoja Imanta Kalniņa dziesmas un melodijas. Šogad 190 gadu jubileja ir jaunlatvietim, K. Barona līdzgaitniekam, Jurim Alunānam.”

Konkursa darbi ir jāiesniedz 2022. gada 21. un 22. novembrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 K. Barona muzejā (Barona ielā 3, Rīgā).

Konkursa darbu izstāde tiks atklāta 2. decembrī plkst. 17.00. K. Barona muzejā (Barona ielā 3, Rīgā), kad arī tiks paziņoti konkursa uzvarētāji.

Izstāde ar konkursa darbiem būs aplūkojama K. Barona muzejā tā darba laikā no 2. līdz 18. decembrim.

Stikla mākslas konkursa nolikums

Konkursa organizētāja Inga Jaunzeme-Grīnvalde, tālr. 26661199

Vasaras darba laiks muzejos

Vasaras sezonā trešdienās mainīts darba laiks Memoriālo muzeju apvienības muzejiem, lai varētu uzņemt apmeklētājus arī vasaras vakaru stundās.

Visi muzeji

Muzeju nakts ceļvedis: koncerti

Kas gan ir Muzeju nakts bez koncertiem? Turpinot tradīcijas, arī šogad vairākos Memoriālo muzeju apvienības muzejos notiks koncerti, kuros piedalīsies mūzikas grupas un kori, folkloras kopas, mūzikas skolu audzēkņi, un gaidāma pat "Dzejas pusnakts" ar elektronisko mūziku.

Visi muzeji