Bezmaksas apmeklējums

 • pirmsskolas vecuma bērniem;
 • pedagogiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 bērni vai izglītojamie);
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un tādas speciālās izglītības iestādes audzēkņiem, kura nodrošina internāta pakalpojumus, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem);
 • bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienas personas, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti;
 • Latvijas mākslas profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem (uzrādot apliecību) – Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā;
 • Latvijas Kultūras akadēmijas Muzeju un kultūras mantojuma studiju programmas un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas studiju programmas studentiem (uzrādot studenta apliecību);
 • Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem (uzrādot apliecību) – Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā;
 • Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);
 • Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);
 • Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) biedriem (uzrādot biedra karti);
 • plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzeju apvienībā (uzrādot preses karti);
 • grupas (ne mazāk par 20 apmeklētājiem) vadītāja (gida);
 • muzeju apvienības draugu kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu);
 • muzeju apvienības apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā – 18. maijā;
 • muzeju apvienības apmeklētājiem dienā, kad norisinās ikgadējā starptautiskā akcija “Eiropas Muzeju nakts”, – no plkst. 19.00;
 • Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas pametuši Ukrainu kara dēļ.