Zinātniskie lasījumi “Jūra: Cilvēks. Kultūra. Vide”

Zinātnisko lasījumu "Jūra: Cilvēks. Kultūra. Vide." afiša. Afišā redzams tikai lasījumu nosaukums. Fonā - krāsu pāreja no oranžas uz gaiši zilu.

Zinātniskie lasījumi “Jūra: Cilvēks. Kultūra. Vide” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā 2022. gada 11. oktobrī aplūko cilvēka, kultūras un vides mijiedarbības jautājumus. Lasījumos muzeja speciālisti, mākslas un mūzikas zinātnieki, kultūras mantojuma un vides izglītības eksperti runā par jūras nozīmi, piedāvātajām iespējām un aktuālajām problēmām 20. gadsimta sākumā un mūsdienās.

Projekts “Rainis un jūra” tapis ar Kultūras ministrijas atbalstu.

Video: Aldis Šēnbergs

 

Inga Sarma, Mg. hist., Mg. phil. Jūra un kūrorts 20. gs. 20. gados. 

 

Astrīda Cīrule, Mg. art., Mg. philol. (Raiņa un Aspazijas muzejs). Raiņa jūra: māja pie jūras un patības meklējumi.

 

Linda Grīnberga, Mg. philol. (Raiņa un Aspazijas muzejs). Raiņa jūras dzejas poētika izstādē “Rainis un jūra”.

 

Inese Žune, Doc. art. (Rakstniecības un mūzikas muzejs). Mūziķu takas Jūrmalas pilsētā.

 

Guna Kalnača, Mg. art. (Jūrmalas muzejs). Jūras tematikai veltītā mākslas biennāle “Marīna”. Pieredze, izaicinājumi un skats nākotnē.

 

Jānis Meinerts, Mg. hist. (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde). Arheoloģiskais mantojums, vide un klimats.

 

Rihards Pētersons, Mg. art. (Jūrmalas aizsardzības biedrība). Dažas ainas iz Jūrmalas kultūras mantojuma pūra.

 

Jānis Ulme (Vides izglītības fonds).  Vides iniciatīvas un kultūra. Ikgadējai jūras piesārņojošo atkritumu monitoringa kampaņai “Mana jūra” – 11 gadi. Starpnozaru, institūciju un sabiedrības sadarbība kopīga mērķa sasniegšanā.