Zinātniskie lasījumi “No mītiem un folkloras līdz Aspazijas lugai “Zalša līgava””

2023. gada 11. oktobrī  Raiņa un Aspazijas vasarnīcā notika zinātniskie lasījumi “No mītiem un folkloras līdz Aspazijas lugai “Zalša līgava””.

2023. gada vasarā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā tika atklāta izstāde “Divas pasaules. Uz robežas. Aspazijas luga “Zalša līgava””, kurā lugas tapšanas, mitoloģisko slāņu un idejas par pasaules atjaunošanos pētniecība Raiņa un Aspazijas muzeja pētnieces Astrīdas Cīrules un scenogrāfa Reiņa Suhanova sadarbībā rezultējās daudzšķautņainā mākslinieciskā interpretācijā.

Saistībā ar izstādi un lugu, kurai 2023. gadā aprit 95 gadi kopš izdošanas, Raiņa un Aspazijas vasarnīcas ikgadējie zinātniskie lasījumi veltīti tieši šai Aspazijas lugai. “Zalša līgava” ir balstīta latviešu un lietuviešu pasakās un antīkās pasaules mītos, turklāt lugas mitoloģiskie slāņi, simboli un ideja par pasaules atjaunošanos ir plašs pētniecības lauks, tā ir pateicīga daudzšķautņainai mākslinieciskai interpretācijai.

Zinātniskie lasījumi un izstāde “Divas pasaules. Uz robežas. Aspazijas luga “Zalša līgava” tapuši ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Video: Aldis Šēnbergs.

 

Grieķu mītu saknes Aspazijas lugā “Zalša līgava”.
Dr. philol. Ilze Rūmniece (Latvijas Universitāte)

 

Pasaka Zalkša līgava Eiropas pasaku kontekstā.
Dr. philol. Guntis Pakalns (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts)

 

Zalktis Lietuvas un Latvijas toponīmikā.
Dr.philol. Laimute Balode (Latvijas Universitāte)

 

Kultūrvēsturiskie konteksti – Krišjānis Barons. Rainis, Aspazija.
Mg. art. Andris Ērglis (Krišjāņa Barona muzejs)

 

Romantisma dialektika: Zalktis un viņa līgava J. Lautenbaha un Aspazijas interpretācijā.
Dr. philol. Ojārs Lāms ( Latvijas Universitāte)

 

Aspazijas “Zalša līgava” – folkloras pētījumi un lugas tapšana.
Mg. art., mg. philol. Astrīda Cīrule (Raiņa un Aspazijas muzejs)

 

Vilinošais un biedējošais ūdens. Mūsdienu folklora: cilvēku stāsti.
Mg. philol. Zane Grudule (Memoriālo muzeju apvienība)