Jaunlatvieši

10.–12. klase, 7.–9. klase
Krišjāņa Barona muzejs

Nodarbība veltīta 19. gadsimta 50.–60.gadu latviešu inteliģences pārstāvjiem, viņu idejām un to īstenošanai dzīvē. Nodarbībā īpaši izcelti četri jaunlatvieši: Krišjānis Barons, Krišjānis Valdemārs, Juris Alunāns un Atis Kronvalds, kuru devums literatūrā, pedagoģijā un valodniecībā, ekonomikā, izglītība un vēl daudzās citās jomās bija nenovērtējams pirmajā latviešu atmodā un arī turpmāko gadsimtu garumā. Tomēr – vai jaunlatviešu ideāli ir aktuāli arī mūsdienās?

Nodarbības noslēgumā skolēni grupās veic nelielu testu (10 jautājumi ar atbilžu variantiem), paši novērtē savu sasniegto. Skolēni 4 grupās analizē jaunlatviešu devumu un tā nozīmi un aktualitāti mūsdienās. Prezentē grupas darba rezultātu.

Izzinošā nodarbība vēlama kā tēmas noslēgums un iepriekš mācību stundās iegūto zināšanu nostiprināšana.

! Programma pieejama gan muzejā, gan arī izbraukumā uz skolām, gan attālināti – platformā zoom.

• Skolēniem: 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez maksas.

 

 

Apskatīt citas programmas