Kā Barons pie uzvārda ticis

5.–6. klase, 7.–9. klase, Tiešsaiste
Krišjāņa Barona muzejs

Nodarbības mērķis ir iepazīt skolēnus ar uzvārda došanas vēsturi un cēloņiem, kāpēc tādi tika doti. Skolēni uzzinās par uzvārdu dažādība, nozīmi un uzvārds kā dzimtas un personas pazīšanās zīme.

Ievaddaļā katrs dalībnieks uz kartītes uzraksta savu uzvārdu un ieliek simboliskajā atvilktnē. Vienojas, ka tagad visi esam bez uzvārda. Neliela prezentācija rosina sarunu par to, kā atšķirt cilvēkus vienu no otra (izskats, vārds, pavārds, māju vārds u.tml.) un kāpēc radās nepieciešamība pēc uzvārdiem. Kas un kādus uzvārdus deva?

Turpinājumā nelielās grupās (attālināti – break room, Zoom platformā) ar drāmas elementiem tiek izspēlēta situācija – zemnieks ieradies muižā pēc uzvārda. Pirms tam grupa ir saņēmusi uzvārdu sarakstu. Pēc situācijas izspēles katra grupa dažos teikumos izstāsta savu pieredzi – vai zemnieks pats izvēlas uzvārdu, vai muižnieks iedeva uzvārdu. Kas varēja ietekmēt uzvārda došanu (raksturs, garastāvoklis, situācija, attieksme)?

Nodarbības turpinājums ir veltīts uzvārdu izcelsmei – daba, nodarbošanās, tituli, rakstura īpašības, citu valodu ietekme. Kuri ir izplatītākie latviešu uzvārdi? Nodarbības noslēgumā skolēni pēc izvēles un iespējām pastāsta par sava uzvārda izcelsmi un nozīmi.

Nodarbība var kalpot kā palīgs tēmas “Dzimtas vēsture,” “Mans dzimtas koks” izvērsumā. Vēlams iepriekš sagatavot uzvārdu aprakstus.

!Nodarbība tiešsaistē, platformā Zoom.

Apskatīt citas programmas