Mūsu klases literārā saskaņa

10.–12. klase, 5.–6. klase, 7.–9. klase
Jāņa Akuratera muzejs

Nodarbības pirmajā daļā visa klase rada kopīgu dzejoli.
Dzejnieks Jānis Akuraters autobiogrāfijā par savu radīšanas procesu rakstīja, ka “ir brīži un iedvesmas, kur katrs tēls nāk ar ārkārtīgu straujumu un nes sev līdz gatavu formu, stilu, izteiksmi, pat pantmēru un dzejā arī atskaņas. Ja tos nav iespējams izteikt, tad viņš izbāl kā varavīksne un otrreiz vairs reti kad ir atsaucams. Brīžam šis radīšanas process pāriet kā smarža un pazūd uz visiem laikiem.”
Bet kā ir kopīgi radīt dzejoli? Vai tad arī tēli nes sev līdz jau gatavu formu? Kāda nozīme ir dzejoļa pirmajai rindai, un kāda – pēdējai? Un kā veidojas dzejiskā doma, kā savā starpā saslēdzas vārdi, kur aizved asociācijas, noskaņas? Kāda ir klases “literārā saskaņa”? Šiem jautājumiem atbildes būs rodamas praktiski skolēniem pašiem radot dzejoli dzejnieka Jāņa Akuratera mājā.
Nodarbības otrajā daļā skolēni muzeja speciālistu pavadībā iepazīst dzejnieka Jāņa Akuratera mājas ekspozīciju.

• Ilgums: 80 min.
• Dalībnieku skaits: 20.
• Skolēniem: 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez maksas.

 

Apskatīt citas programmas