Muzeja priekšmetu slepenā dzīve

1.–4. klase, 5.–6. klase
Raiņa un Aspazijas vasarnīca

Nodarbība aicina skolēnus viesoties pagājušā gadsimta sākumā, iepazīt Raiņa un Aspazijas personību, pievēršot uzmanību viņu dzīves telpām un priekšmetiem tajās. Katram muzeja priekšmetam ir savs stāsts. Izzinot tos, skolēni gūs lielāku izpratni par Raiņa un Aspazijas dzīvi, personībām un laikmeta kontekstu.

Skolēni aplūko dzejnieku memoriālās istabas, muzeja telpu, pieejamās ekspozīcijas, pēc kā dodas meklēt, kur slēpjas norādītie muzeja priekšmeti. Nodarbības laikā skolēni tiek iepazīstināti ar vēsturisko priekšmetu nozīmi, to pielietojumu un saistību ar dzejnieku personībām. Kad atrasti visi priekšmeti, skolēni tiek aicināti iejusties to formās, izpaust radošumu, lai kopīgi iztēlotos muzeja priekšmetu slepeno dzīvi.

 

• Klašu grupa: 1.–6. klase
• Ilgums: 1 h
• Dalībnieku skaits: 10–30
• Skolēniem – 2.00 EUR
• Skolotājiem bez maksas

Apskatīt citas programmas