Savienojot pasaules

7.–9. klase
Raiņa un Aspazijas vasarnīca

Nodarbības mērķis ir rosināt jauniešus izzināt savas personības unikalitāti un pasaules uztveres veidu, vairojot drosmi un iedvesmojoties no Raiņa un Aspazijas dzīves gājuma, daiļrades un ikdienas dzīves stāstiem. Skolēni, darbojoties komandās, katrs savā veidā iepazīst Raiņa un Aspazijas autentiskās dzīves telpas un muzeja ekspozīciju.

Lai skolēni spētu darboties brīvi un atvērti, nodarbība sākas ar “ledus laušanas” aktivitātēm, pēc kurām skolēni aicināti noskaidrot savu vadošo pasaules uztveres tipu: audiālo, vizuālo vai kinētisko. Darbojoties trīs grupās un veicot atbilstošo uzdevumu, tiek iepazīta muzeja ekspozīcija, dzejnieku memoriālās istabas un personības. Nodarbība noslēdzas ar dalīšanos pieredzētajā un gūtajās atziņās.

Nodarbība piedāvā jauniešiem iepazīt sevi, vienlaikus iepazīstot Raiņa un Aspazijas dzīvi un daiļradi, vairojot izpratni par dažādajiem informācijas uztveršanas veidiem, kurus piedāvā muzejs.

Raiņa un Aspazijas vasarnīcas muzeja misija ir saglabāt, attīstīt un atklāt dzejnieku personību dzīves vides unikalitāti kā jaunrades vietu, kas iedvesmo iepazīt viņu daiļradi un rosina radošumu, veido dialogu par kultūrvēstures procesiem un sekmē ikkatras personības izaugsmi.

 

• Klašu grupa: 7.–9. klase
• Ilgums: 1–1,5 h
• Dalībnieku skaits: 10–30
• Skolēniem – 2.00 EUR
• Skolotājiem bez maksas

Apskatīt citas programmas