Veidosim dzejnieka māju!

1.–4. klase, Pirmsskola
Jāņa Akuratera muzejs

Programmas “Veidojam Dzejnieka māju” norisi veido divas daļas:
1. daļā bērni redz, kāda izskatījusies dzejnieka māja un kas katrai telpā ir bijis nepieciešams. Kopā ar bērniem tiek pārrunāts, kādēļ telpā ir atradušas vienas vai otras lietas. Tiek sniegti būtiskākie fakti par Jāni Akurateru un ieskicēta viņa loma latviešu kultūrā un vēsturē.
2. daļā bērni tiek sadalīti 4 grupās. Katrai no grupām tiek iedots telpas koka makets, kas radīts pēc katras Akuratera mājas istabas parauga. Tiek iedotas arī miniatūras mēbeles, kas ir izveidotas nosacīti līdzīgas reālajām mēbelēm. Bērniem pašiem ir jāiekārto Dzejnieka mājas telpas. Kad tas tiks izdarīts, katrai grupai savs veikums jāprezentē.

• Ilgums: 80 min.
• Dalībnieku skaits: 20.
• Pirmskolas audzēkņiem: 1.00 EUR.
• Skolēniem: 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez maksas.

 

Apskatīt citas programmas