Zaudētās tiesības

10.–12. klase
Raiņa un Aspazijas māja

Aspazijas luga “Zaudētas tiesības” pievēršas reālajai dzīvei Latvijā 19. gs. beigās, izgaismojot sievietes beztiesisko situāciju un citas sociālas problēmas. 1,5 h gara muzejpedagoģijas nodarbība vidusskolēniem palīdz izprast lugas saturu un tās aktualitāti mūsdienās. Skolēniem ieteicams pirms nodarbības izlasīt lugu, taču ir iespējams piedalīties arī pirms lasīšanas.

Nodarbības laikā pēc muzeja speciālistes ievada, kas informē par Aspazijas dzīvi, vēsturiskajiem apstākļiem un sievietes stāvokli sabiedrībā lugas sarakstīšanas laikā, kā uzskates līdzekļus izmantojot Aspazijas ģimenes foto no muzeja fondiem, dalībnieki grupās pievēršas kādam no galvenajiem lugas tēliem. Katra grupa izlasa sava tēla monologu, kas balstīts lugas sižetā un kurā mūsdienu jauniešiem saprotamā valodā skaidrots varones / varoņa galvenais konflikts. Pēc tam ar muzeja speciālistes atbalstu skolēni grupās apspriež katra tēla izvēli no ētikas viedokļa un vienojas, ko lugas sarakstīšanas laikmetā varēja darīt, lai uzlabotu aplūkoto problēmsituāciju sabiedrībā, un salīdzina šīs iespējas ar mūsdienām. Nobeigumā grupu pārstāvji īsi izstāsta pārējai klasei secinājumus par katra varoņa izvēli un grupas izvēlēto tālāko rīcību.

 

• Ilgums: 90 min.
• Dalībnieku skaits: 25.
• Skolēniem: 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez maksas.

Apskatīt citas programmas