Andreja Upīša memoriālmājai – 70

Andreja Upīša memoriālā māja

9. jūlijā plkst. 17.00 Andreja Upīša memoriālmāja Skrīveros, Daugavas ielā 58, aicina uz muzeja 70 gadu jubilejas svinībām muzeja dārzā. Pasākumā piedalīsies Skrīveru kultūras centra amatiermākslas kolektīvi un Skrīveru mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi.

Pirms 70 gadiem – 1952. gada jūnijā – Latvijas PSR Rakstnieku savienība Skrīveros uzsāka iekārtot Tautas rakstnieka Andreja Upīša darbu izstādi. Skrīveros ieradās arī pats Andrejs Upīts un sniedza norādījumus izstādes iekārtošanā, personīgi piedalījās manuskriptu, vitrīnu, gleznu un citu eksponātu izvietošanā. Izstādi iekārtoja rakstnieka mājas viesistabā un darba kabinetā.

Savukārt 1952. gada 4. augustā Andrejs Upīts savu māju uzdāvina valstij, un tajā tiek iekārtots muzejs. Memoriālā ekspozīcija aptver rakstnieka dzīvi un literāro darbību 20. gadsimta sākumā un 20.–30. gados. Tieši Skrīveros līdz Otrajam pasaules karam tapuši rakstnieka nozīmīgākie darbi un tulkojumi.

Lai svinētu apaļo jubileju, muzeja dārzā, kuru stādījis pats rakstnieks, notiks svētku koncerts. Tajā piedalīsies Skrīveru kultūras centra amatiermākslas kolektīvi: bērnu vokālie ansambļi (vadītāja Linda Babre), sieviešu deju kopa “Aiva” (vadītāja Regīna Grebežniece), deju kolektīvi “Susuriņi” ,“Dižsusuri”, “Dzēse” (vadītāja Gita Skudra). Dančus spēlēs Skrīveru mūzikas un mākslas skolas audzēkņu grupa “KAEMA” Marutas Mīlīgas vadībā.

Muzeja septiņdesmitgadei veltīta arī izstāde “Andreja Upīša memoriālmājai – 70”, kas muzejā aplūkojama līdz sezonas noslēgumam – 31. oktobrim.

Ieeja pasākuma bez maksas.

Foto un video materiāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.