Brīvais vanags. Brālis.

Jāņa Akuratera muzejs
Pēteris Akuraters Brazīlijā. Pēteris sēž un dēļu kaudzes uzvalkā attēla kreisajā pusē, pa labi - koka māja. Mājas priekšā aug divi banānkoki.

6. decembrī dzejnieka Jāņa Akuratera brālim Pēterim Akurateram apritēja 150 gadi. Jubilejai veltītajā pasākumā 27. decembrī plkst. 18.00 Jāņa Akuratera muzejā (Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6a) gan lasījumos skanēs Pētera Akuratera vēstules un atmiņu stāsti, gan arī muzikāli priekšnesumi.

Pasākumā aktiera Gundara Grasberga lasījumā izskanēs Pētera Akuratera vēstules brālim, fragmenti no Dagnijas Zigmontes romāna “Vanags pār Zāģeriešiem” un atmiņu stāsti par šo talantīgo un aizrautīgo personību un viņa neparasto likteni. Muzikālās interlūdijas pasākumā veidos Matīss Akuraters, Pētera Akuratera mazmazdēls, un Aivars Hermanis.

Pēteris Akuraters dzimis 1873. gadā mežsarga ģimenē Dignājas pagasta “Jaunzemju” mājās. Mācījies vietējā pagasta skolā. Pēc skolotāju eksāmenu nokārtošanas no 1893. gada Pēteris Akuraters strādā par skolotāju dažādās skolās – Neretā, Secē, Salas pagastā, Plāterē-Madlienā, vada korus un māca spēlēt mūzikas instrumentus. Aktīvi iesaistījies 1905. gada revolūcijas notikumos. 1908. gadā Polijā viņš tika apcietināts. No cietuma viņam izdodas aizbēgt un nokļūt Odesā, no kurienes ar kuģiem līdz Dienvidamerikai, kur Brazīlijā un Urugvajā Pēteris Akuraters dzīvo līdz 1928. gadam. Arī atrodoties emigrācijā, viņš strādā par vijoles spēles skolotāju, par tapieri kinoteātros, par orķestru mūziķi. Nereti, lai nopelnītu iztiku lielajai ģimenei, Pēteris Akuraters strādā arī rūpnīcās vai lauku saimniecībās. 1928. gadā kopā ar svešumā izveidoto ģimeni viņš atgriežas Latvijā. Ceļa izdevumus palīdz segt brālis – dzejnieks Jānis Akuraters. Pēc atgriešanās dzimtenē Pēteris Akuraters strādā par skolotāju un muzicē orķestros un dzied koros. Viņš spēlē gan vijoli, gan kontrabasu. No 1934. gada līdz 1941. gadam ir skolotājs dažādās Daugavpils skolās. Mūža nogalē Pēteris Akuraters pārceļas uz Mazzalvi un strādā par skolotāju Zāģeru skolā. 1945. gadā viņš aiziet mūžībā un apglabāts Zāģeru kapos.

  1. gadā grāmatā iznāk Dagnijas Zigmontes romāns “Vanags pār Zāģeriešiem”. Romāna galvenā varoņa – vecā skolotāja Klaucāna – prototips ir Pēteris Akuraters.

Pēteris Akuraters Brazīlijā apprecējās ar poļu izcelsmes dāmu – Mariju Kuharsku. Un viens no viņu dēliem ir vēlākais aktieris Valdemārs Akuraters. Ieva Akuratere ir Pētera Akuratera mazmeita un Matīss Akuraters – mazmazdēls.

Abus brāļus Pēteri un Jāni saistīja īpaša tuvība. Šķiet, ka ne jau nejauši Jānis Akuraters sava romāna “Pēters Danga”, galvenajam varonim dod Pētera vārdu, lai arī tēla veidojumā izmanto vairākus autobiogrāfiskus motīvus.