Grāmatas “Akuratera māja” atvēršana

Jāņa Akuratera muzejs
Grāmatas "Akuratera māja" vāks

Jāņa Akuratera muzejs Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6a, 31. maijā plkst. 18.00 aicina uz Daiņa Bruģa grāmatas “Akuratera māja” atvēršanu. Grāmata – ceļvedis sniedz ieskatu rakstnieka Jāņa Akuratera ģimenes mājas arhitektoniskajā veidolā un interjerā, kā arī stāsta par mājas iemītniekiem.

Pasākumā piedalīsies grāmatas autors un izdevēji. Jura Kulakova dziesmas ar Jāņa Akuratera vārdiem izpildīs Ieva Parša, pie klavierēm esot pašam komponistam.

Grāmatai “Akuratera māja” dota žanra norāde – ceļvedis. 262 lappuses biezā grāmata sniedz detalizētu Jāņa Akuratera mājas arhitektoniskā veidola, apdares, kā arī iekārtotās interjera ekspozīcijas aprakstu un analīzi. Grāmatas izdevēji ir Memoriālo muzeju apvienības Jāņa Akuratera muzejs un Jāņa Akuratera biedrība. Māksliniece ceļvedim ir Daiga Brinkmane. Grāmata izdota ar Rīgas domes un Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Grāmata ir Akuratera mājas 90 gadu jubilejas notikums.

1933. gada ziemā Akuratera ģimene iegādājas gruntsgabalu Torņakalnā. Pavasarī arhitekts Verners Vitands izstrādāja koka savrupmājās projektu, bet jau vēlā rudenī Akuratera ģimene pārcēlās no dzīvokļa Blaumaņa ielā un savu māju Torņakalnā.

1987. gadā Jāņa Akuratera mazdēls Jānis Viesturs Osis pārdeva māju Latvijas Kultūras ministrijai. 1991. gadā tika atvērts Jāņa Akuratera muzejs. Sākotnēji apmeklētājiem bija pieejams tikai mājas pirmais stāvs – Kamīnzāle un Ēdamistaba, kur bija vitrīnās izvietota ekspozīcija par dzejnieka dzīvi. Vairākus gadus vēlāk interjera ekspozīcijas tika atvērtas arī Dzejnieka kabinetā, Gaišajā salonā un Marijas istabā. 2006. gadā Dainis Bruģis ar Inu Līni un sadarbībā ar muzeja speciālistēm izstrādāja Jāņa Akuratera muzeja interjera ekspozīcijas projektu. Daudzu gadu garumā ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Kultūras ministrijas un privātu ziedotāju atbalstu tika restaurētas Akuratera ģimenes mēbeles, iegādāti zudušajiem priekšmetiem līdzvērtīgi eksponāti. 2015.–2016. gadā ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” finansiālu atbalstu tika veikta Akuratera mājas restaurācija. Interjera ekspozīcijas izveide daļēji tika pabeigta 2017. gadā, kad apmeklētājiem tika atvērta ekspozīcija 10 telpās – Priekšnamā, Kamīnzālē, Ēdamistabā, Trauku istabā, Virtuvē, Dzejnieka kabinetā, Gaišajā salonā, Laimas istabā, Marijas Annas istabā, Vannas istabā. Kā sava veida šī projekta turpinājums ir tagad izdotā grāmata “Akuratera māja”.

Ievadā autors raksta: “Grāmata, kura tapusi piecu gadu laikā kopš ēkas restaurācijas pabeigšanas, veidota kā ceļvedis pa Akuratera māju. Dodoties šajā ceļojumā, jūs gaida gan skrupuloza informācija par katru no telpām un tajā redzamajām lietām, gan sastapšanās ar mājas iemītniekiem, uzzinot kaut nedaudz vairāk par viņu likteņiem – priekiem, bēdām, laimes un salta izmisuma brīžiem. Lietas un likteņi, materiālais un garīgais, zūdošais un pārlaicīgais šajā mājā saaudies ciešā, cerams, nekad vairs neizirstošā audumā.”

Grāmatas autors, mākslas vēsturnieks Dainis Bruģis no 1979. gada vairāk nekā 20 gadus ir strādājis Rundāles pils muzejā. No 1992. gada līdz 2007. gadam ir bijis restaurācijas firmas “Intarsija” direktors un valdes loceklis. Kopš 2008. gada ir firmas interjerists un vadošais pētnieks. Kopš 1993. gada ir izstrādājis dažādu interjeru restaurācijas, projektēšanas projektus un piedalījies to īstenošanā, piemēram, Durbes pilī, Mežotnes pilī, Turaidas muižas pārvaldnieku dzīvojamā mājā u.c. Dainis Bruģis ir daudzu zinātnisku rakstu un publikāciju autors par Latvijas muižām, baznīcām, Latvijas baznīcu koktēlniecību, klasicisma laikmeta tēlniecību, Rundāles pils muzeja kolekcijām u.c. tēmām. Starp publicētajām grāmatām ir, piemēram, “Bauskas Sv. Gara baznīca, 1594­–1994” (1993), “Skaistkalnes baznīca” (1995), “Šenbergas muiža” (2005), “Krimuldas muiža” (2007), “Liecinieki. Latvijas piļu un kungu māju interjers 19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā” (kopā ar Inu Līni, 2013), “Portrets Latvijā. 19. gadsimts” (sastādītājs, kopā ar Intu Pujāti, 2014), “Pārvaldnieka māja. Ceļvedis pa Turaidas muižās pārvaldnieka veco dzīvojamo māju(2021).