Gundegas Grīnumas priekšlasījums

Raiņa un Aspazijas māja
Vizītkarte, rakstīta ar roku. Robert Iwanow, stud.jur. Zurich

Raiņa un Aspazijas māja Rīgā, Baznīcas ielā 30, 10. septembrī plkst. 11.00 aicina uz literatūrzinātnieces Gundegas Grīnumas priekšlasījumu “Rainis, Aspazija un viņu Cīrihes “Ekermanis” jeb Ar brīvās Šveices skolu uz Latvijas Republikas parlamentu”.

Priekšlasījums vēstīs par nozīmīgu posmu divu ievērojamu latviešu – dzejnieka Raiņa un tautsaimnieka Roberta Ivanova – ceļā uz līdzdalību neatkarīgās Latvijas pamatu veidošanā un nostiprināšanā, proti, par laiku, kad politiskās emigrācijas apstākļos brīvajā Šveicē, arī Aspazijai iesaistoties, nodibinājās cieša, nepārejoša saikne abu vecuma un dzīves pieredzes ziņā atšķirīgo latviešu sociāldemokrātu starpā.

Priekšlasījumā, akcentējot jaunatklātus faktus, tiks izgaismota Cīrihes universitātes absolventa Roberta Ivanova prasmīgā darbība Aspazijas un Raiņa “Ekermaņa” lomā 1911. un 1912. gadā, viņa neizstājamā palīdzība dzejniekpāra quasi leģitīmā statusa nodrošināšanā dzīvei Cīrihē un dažādos praktiskos jautājumos, kā arī Raiņa un Aspazijas ieguldītā artava nākamā Latvijas Republikas Satversmes sapulces sekretāra, Saeimas deputāta  un tautas kontroliera personības un politisko uzskatu veidošanā. Pirmoreiz tiks tuvāk izsekots Raiņa nozīmīgajam ieguldījumam Roberta Ivanova un viņa radinieku saziņas uzturēšanā Pirmā pasaules kara apstākļos un ieskicēta Roberta brāļa Kārļa ģimenes saistība ar Aspazijas dzimtajiem Zaļeniekiem. Tiks atklāti arī pētnieciski jaunatradumi, kuri attiecas ne vien uz latviešu “lielā dzejniekpāra” un Roberta Ivanova ilggadējo draudzību, bet arī uz atsevišķām nesaskaņām viņa un Raiņa savstarpējās attiecībās abu parlamentārās darbības periodā. Tiks mēģināts atbildēt, piemēram, uz intriģējošo jautājumu, vai tiešām Roberts Ivanovs bija līdzvainīgs Raiņa neievēlēšanā par valsts prezidentu 1925. gadā. Stāstījums tiks plaši vizualizēts ar unikāliem arhīvu dokumentiem, tostarp arī ar dokumentu krātuvēs un lauka pētījumos gan Cīrihē, gan Latvijā iegūtiem fotomateriāliem.

Ieeja bez maksas.

Foto un video materiāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.