Jānim Akurateram – 147

Jāņa Akuratera muzejs

2023. gadu Jāņa Akuratera muzejs (Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6a) iesāk ar Jāņa Akuratera jubilejas svinībām, 13. janvārī plkst. 18.00 aicinot uz rakstnieka 147. dzimšanas dienai veltītu vakarēšanu muzejā “Seno laiku stāsti”.

Ik gadu 13. janvārī ar koncertiem un sarīkojumiem Jāņa Akuratera muzejs svin rakstnieka dzimšanas dienu. 147. jubilejas pasākumā izskanēs Jāņa Akuratera stāsts “Raunas burve Gaigala” un apraksts “Vakarēšana” aktrišu Zanes Jančevskas un Martas Lovisas Jančevskas lasījumā ar muzikālām starpspēlēm.

Jubilejas vakaru ievadīs vakarēšanas noskaņa. Ideja pasākumam aizgūta no Jāņa Akuratera apraksta “Vakarēšana”, kas aktrišu lasījumā izskanēs pasākumā. Apraksts vēsta par vakarēšanas nozīmi un kādu īpašu šīs tradīcijas norisi Sēlijas pusē, kas bija nozīmīga sievietes gara pasaules, sadraudzības un pašapzināšanās izkopšanā. “Savulaik zemnieku sētā ziemas garajos vakaros saime pulcējās kopā, lai strādātu rokdarbus, dziedātu dziesmas un klausītos stāstos. Senā vakarēšanas tradīcija savulaik palīdzēja no paaudzes paaudzē pārmantot dziesmu pūru un stāstos nodot tālāk zināšanas par pagātnes pieredzi,” par vakarēšanu stāsta muzeja vadītāja Maira Valtere.

“2022. gadā Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu traģiski izmainījis mūsdienu pasauli. Un diemžēl citu, skaudri aktuālu nozīmi iegūst Jāņa Akuratera stāsts “Raunas burve Gaigala”, kura lasījums būs rakstnieka jubilejas vakarā,” vēsta M. Valtere. Stāstā tēloti seno laiku notikumi: “Maskavas cars Jānis Briesmīgais bija uzsācis savas kara gaitas uz Vidzemi. (..) Šis gājums ar visām kara šausmām, ar neredzēto krievu pulku mežonībām, ugunsgrēkiem un badu, un mēri bija kā milzīgs melns padebesis, kas apsedza visas zemes, aptumšoja vai sauli un no viņa nenāca valgums, bet likās nolija pār mūsu izmocīto tautu pelēks un karsts pelnu lietus.” Traģisko notikumu kontekstā Jānis Akuraters tēlo kādas īpašas sievietes likteni un risina tēmu par mīlestības spēku un piedošanas iespējamību. “Tēma, kas tik aktuāla ir arī šodien…” piebilst M. Valtere.

Vakarēšanas gaisotni ar dziesmām un kokles spēli un stāstus Jāņa Akuratera jubilejas svinībās uzburs aktrise Zane Jančevska ar savu meitu aktrisi Martu Lovisu Jančevsku. Zane Jančevska ir arī diplomēta etnomuzikoloģe. Viņa ir Jāņa Akuratera muzejā uzstājusies gan ar savu autorprogrammu “Dziesmudance”, gan vairākkārt piedalījusies pēc Jāņa Liepiņa scenārijiem veidotajos istabas teātra uzvedumos. Marta Lovisa Jančevska ir Jaunā Rīgas teātra aktrise, kura kopā ar saviem kursabiedriem uz skatuves sevi pieteica 2018. gadā ar izrādi “Kalpa zēna vasara. Sākums” (režisors Alvis Hermanis), kur izskanēja Jāņa Akuratera pazīstamākais stāsts.

Rakstnieka jubilejas svinību vakarā muzejā būs iespēja apskatīt arī izstādi “Baltie darbi”, kas vēsta gan par Akuratera ģimenes sieviešu – dzejnieka sievas Marijas Annas un meitas Laimas – rokdarbu prasmēm, kuras viņas pārmantojušas no paaudzes paaudzē un izkopušas, gan arī Rīgas Lutera draudzes mākslinieku gleznās rosina ne vien ieraudzīt sniegbalto ainavu un ziedu mirdzumu, bet arī balto domu spēku.

Ieejas maksa – 2 EUR, skolēniem, studentiem, senioriem – 1.50 EUR.

Pasākums tiks fotografēts. Foto un videomateriāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.