Kā kreisums ienāca Latvijā?

Andreja Upīša memoriālais muzejs

21. decembrī Andreja Upīša muzejā Rīgā, Brīvības ielā 38-4 notiks cikla “Latvietis un viņa izvēle XX gadsimtā” saruna par kreiso ideoloģiju ienākšanu Latvijā. Sarunā piedalīsies vēsturnieks Ēriks Jēkabsons un politologs Juris Rozenvalds, un to būs iespējams noskatīties tiešsaistē.

Diskusiju cikls “Latvietis un viņa izvēlē XX gadsimtā” muzejā aizsācies jau 2019. gadā un pulcējis vēsturniekus, filozofus un politologus, lai diskutētu par neviennozīmīgi interpretējamajiem Latvijas XX gadsimta vēstures pagrieziena punktiem.

Šoreiz sarunas centrā būs 20. gadsimta sākums Latvijā – laiks, kad šeit izplatījās sociāldemokrātu, marksistu, anarhistu un citas idejas. Kāds bija to globālais konteksts un kādus specifiskus etniskus un šķiriskus vaibstus tās ieguva Latvijas – toreiz Krievijas impērijas nomales – kontekstā? Kādēļ daļai mostošās latviešu inteliģences šīs idejas šķita tik pievilcīgas? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēs Dr. Hist. Ēriks Jēkabsons, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors un Dr. Phil. Juris Rozenvalds, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas profesors.

“Aiz romantizētajām un arī brutāli nežēlīgajām ainām, ko mums uzbur latviešu literatūras klasika un kinematogrāfs, slēpjas fakti un reālu cilvēku dzīvesstāsti. Iespējams, vairāk uzzinot par pagātni, labāk sapratīsim šodienu,” stāsta pasākuma organizatore un moderatore Ilze Andresone.

Saiti uz sarunas ierakstu būs iespējams iegūt, rakstot uz e-pastu upits@memorialiemuzeji.lv. Maksa pieejas saitei – 5 EUR.

Sarunu ciklu “Latvietis un viņa izvēle XX gadsimtā” atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.