Kārļa Vērdiņa tiešsaistes lekcija

Raiņa un Aspazijas māja
Pasaules literatūras vakari. Ievads salīdzinošajā literatūrzinātnē.

Ceturtdien, 28. janvārī, plkst. 19.00 tiešraidē no Raiņa un Aspazijas mājas notiks Kārļa Vērdiņa lekcija “Ievads salīdzinošajā literatūrzinātnē jeb pasaules literatūra”. Lekcija turpinās 2018. gadā aizsākto sarunu ciklu “Pasaules literatūras vakari”.

Kārļa Vērdiņa lekcijā tiks apskatīta salīdzinošās literatūrzinātnes vēsture, sākot no J. V. Gētes idejām par pasaules literatūru 19. gadsimta pirmajā pusē un beidzot ar mūsdienu teorētiķu darbiem. Līdzās Rietumeiropas un Amerikas teorētiķu devumam tiks runāts arī par idejām, kuras ir saistošas Baltijas valstu literatūrzinātnē: par mazo tautu literatūru, modernitātes duālo raksturu, modernisma dažādajām šķautnēm, kā arī literatūras cirkulēšanas ekonomiskajiem un politiskajiem aspektiem.

Kārlis Vērdiņš (1979) – dzejnieks, literatūrzinātnieks. Dzejas krājumu “Ledlauži” (2001), “Biezpiens ar krējumu” (2004), “Es” (2008), “Mēs” (kopotā dzeja, 2012), “Pieaugušie” (2015) un “Gatavā dzeja” (2020) autors. Sarakstījis arī trīs dzejas krājumus bērniem. Autors monogrāfijai “Bastarda forma: Latviešu dzejprozas vēsture” (2011), tā balstīta promocijas darbā “Latviešu dzejproza 20. gadsimtā”, par ko saņēmis filoloģijas doktora grādu. Vairāku nozīmīgu literāru apbalvojumu laureāts, tostarp trīskārtējs Latvijas Literatūras gada balvas saņēmējs. Bijis literatūras žurnāla “Latvju Teksti” redaktors un sastādījis, rediģējis vairākus dzejas krājumus un pētījumus. Patlaban – pētnieks LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. Dzeja tulkota vairākās valodās. Atdzejojis modernisma autoru dzeju, tulkojis arī Latvijas krievu autoru darbus. Kopš 2016. gada studē salīdzināmās literatūras programmā Vašingtona Universitātē Sentluisā.

Lekcija būs skatāma Raiņa un Aspazijas mājas  YouTube kontā un Facebook lapā.

 

Pasākumu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Raiņa un Aspazijas mājas rīkots pasākums.

Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.