Krišjāņa skola

Krišjāņa Barona muzejs

15. oktobrī plkst. 12.00 Krišjāņa Barona muzejs aicina 15–25 gadus vecus Ukrainas un Latvijas jauniešus uz pasākuma cikla “Krišjāņa skola” otro nodarbību. Jaunā pasākuma cikla mērķis ir palīdzēt jauniešiem integrēties Latvijas sabiedrībā, strādāt un iegūt zināšanas par svarīgiem vēsturiskiem un kultūras notikumiem Latvijā.

Krišjāņa Barona muzejs pēdējā pusotra gada laikā ir kļuvis par vietu, kur satikties ukraiņu ģimenēm, dalīties pieredzē un izzināt latviešu kultūru un tradīcijas. Par muzeja draugiem un brīvprātīgajiem palīgiem kļuvušas ukraiņu ģimenes, kas, bēgot no kara, savu pagaidu mājvietu radušas Latvijā. Līdz šim ukraiņu ģimenes tikās pasākumā ciklā “Dārtas skola”, bet “Krišjāņa skola” veidota tieši jauniešiem.

Pasākumu cikls “Krišjāņa skola” būs sadalīts trīs daļās: pirmā veltīta karjeras iespējām Latvijā, un pasākumos piedalīsies dažādu jomu speciālisti, kuri sniegs kvalitatīvus pieredzes stāstus un noderīgu informāciju. Otrā daļa sniegs izpratni par kultūru un vēsturi, kur muzeja speciālisti iepazīstinās apmeklētājus ar Latvijas kultūras kanonu, mūsdienu kalendāru un svētkiem. Trešā daļa būs sarunu platforma, kurā dalībnieki varēs apspriest iegūtās zināšanas latviešu valodā, lai uzlabotu valodas zināšanas, un viņiem palīdzēs latviešu valodas skolotāji.

Otrā nodarbība 15. oktobrī sāksies Dziesmusvētku telpā Mežaparkā (tikšanās 11.30 tramvaja pieturā “Mežaparks/ZOO”) ar ekspozīcijas izzināšanu, tiks pastāstīts par dziesmusvētku vēsturi un to nozīmi kā nacionālās identitātes vēstījumam. Pēc ekspozīcijas apskates būs iespēja grupās izpētīt kādu Latvijas kultūras personību un kopīgi veidot stāstu par to. Noslēgumā notiks domu apmaiņa par tēmu “Brīvprātīgo darbs Latvijā”.

Par pasākumu ciklu un motivāciju tādu veidot muzejs stāsta: “Lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā, ir jāgūst izpratne gan par vēstures pamatfaktiem, gan kultūrvēstures aspektiem. Par pamatu kultūras vērtību iepazīšanai var kalpot Latvijas kultūras kanonā definētās dažādu nozaru vērtības. Būtiska ir šo vērtību sasaiste ar mūsdienām. Tikpat svarīgi jauniešiem ir izprast Latvijas valsts iekārtas pamatprincipus, kā arī valsts pārvaldes sistēmu. Šī izpratne palīdz veiksmīgāk veidot darba attiecības. Ir svarīgi sniegt zināšanas par sociālo aizsardzību, nodokļu sistēmu u.c. būtiskiem ikdienas jautājumiem, kas ir neatņemams ieguldījums karjeras veidošanā un veiksmīgas sociālās integrēšanās priekšnoteikums. Vienlīdz svarīgi ir veidot saskarsmi ar vienaudžiem, tādējādi gūstot pieredzi un zināšanas neformālā, draudzīgā vidē.”

Uz pasākumu aicināti arī Rīgā dzīvojošie vietējie jaunieši, lai dalītos pieredzē ar saviem Ukrainas vienaudžiem un iepazītos ar Ukrainas kultūru.

Lūgums pieteikt dalību, rakstot uz e-pastu barons@memorialiemuzeji.lv

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.