Krišjāņa skola

Krišjāņa Barona muzejs

24. martā plkst. 10.30 Krišjāņa Barona muzejs (Rīga, Krišjāņa Barona iela 3-5) aicina 15–25 gadus vecus Ukrainas un Latvijas jauniešus uz pasākuma cikla “Krišjāņa skola” noslēguma nodarbību. Pasākuma cikla mērķis ir palīdzēt jauniešiem integrēties Latvijas sabiedrībā, iegūt zināšanas par svarīgiem vēstures un kultūras notikumiem Latvijā.

Nodarbība 24. martā iesāksies ar tikšanos Krišjāņa Barona muzejā. Pēc tam projekta dalībnieki dosies ekskursijā uz kinoteātri “Splendid Palace”. Pēc ekskursijas aktivitātes turpināsies K. Barona muzejā, kur kopīgi tiks veidots Ukrainas kultūras kanons. Sarunu par Ukrainas un Latvijas kultūras vērtībām vadīs Ivans Meščans un Andris Ērglis. Nodarbības noslēgumā A. Ērglis sniegs pārskatu par projektā gaitā iepazītām tēmām un saistošākajām norisēm. Tulkojumu ukraiņu valodā nodrošinās RSU students, K. Barona muzeja brīvprātīgais Ivans Meščans. Uz pasākumu ciklu ir aicināti arī Rīgā dzīvojošie vietējie jaunieši, lai dalītos pieredzē ar saviem Ukrainas vienaudžiem un iepazītos ar Ukrainas un Latvijas kultūru.

Lūgums pieteikt dalību, rakstot uz e-pastu barons@memorialiemuzeji.lv

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

 

 

Krišjāņa Barona muzejs pēdējo divu gadu laikā ir kļuvis par vietu, kur satikties ukraiņu ģimenēm, dalīties pieredzē un izzināt latviešu kultūru un tradīcijas. Par muzeja draugiem un brīvprātīgajiem palīgiem kļuvušas ukraiņu ģimenes, kas, bēgot no kara, savu pagaidu mājvietu radušas Latvijā. Līdz šim ukraiņu ģimenes tikās pasākumu ciklā “Dārtas skola”, bet “Krišjāņa skola” veidota tieši jauniešiem.

Par pasākumu ciklu un motivāciju tādu veidot muzeja pārstāvji stāsta: “Lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā, ir jāgūst izpratne gan par vēstures pamatfaktiem, gan kultūrvēstures aspektiem. Par pamatu kultūras vērtību iepazīšanai var kalpot Latvijas kultūras kanonā definētās dažādu nozaru vērtības. Būtiska ir šo vērtību sasaiste ar mūsdienām. Tikpat svarīgi jauniešiem ir izprast Latvijas valsts iekārtas pamatprincipus, kā arī valsts pārvaldes sistēmu. Šī izpratne palīdz veiksmīgāk veidot darba attiecības. Ir svarīgi sniegt zināšanas par sociālo aizsardzību, nodokļu sistēmu u.c. būtiskiem ikdienas jautājumiem, kas ir neatņemams ieguldījums karjeras veidošanā un veiksmīgas sociālās integrēšanās priekšnoteikums. Vienlīdz svarīgi ir veidot saskarsmi ar vienaudžiem, tādējādi gūstot pieredzi un zināšanas neformālā, draudzīgā vidē.”