Krišjāņa skola

Krišjāņa Barona muzejs

5. novembrī plkst. 12.00 Krišjāņa Barona muzejs (Rīga, Krišjāņa Barona iela 3-5) aicina 15–25 gadus vecus Ukrainas un Latvijas jauniešus uz pasākuma cikla “Krišjāņa skola” trešo nodarbību. Jaunā pasākuma cikla mērķis ir palīdzēt jauniešiem integrēties Latvijas sabiedrībā, iegūt zināšanas par svarīgiem vēstures un kultūras notikumiem Latvijā.

Krišjāņa Barona muzejs pēdējā pusotra gada laikā ir kļuvis par vietu, kur satikties ukraiņu ģimenēm, dalīties pieredzē un izzināt latviešu kultūru un tradīcijas. Par muzeja draugiem un brīvprātīgajiem palīgiem kļuvušas ukraiņu ģimenes, kas, bēgot no kara, savu pagaidu mājvietu radušas Latvijā. Līdz šim ukraiņu ģimenes tikās pasākumu ciklā “Dārtas skola”, bet “Krišjāņa skola” veidota tieši jauniešiem.

Pasākumu cikla nodarbības “Krišjāņa skola” notiks trīs daļās. Pirmā veltīta karjeras iespējām Latvijā, un pasākumos piedalīsies dažādu jomu speciālisti, kuri sniegs pieredzes stāstus un noderīgu informāciju. Otrā daļa sniegs izpratni par kultūru un vēsturi, muzeja speciālisti iepazīstinās dalībniekus ar Latvijas kultūras kanonu, mūsdienu kalendāru un svētkiem. Trešā daļa būs sarunu platforma, kurā dalībnieki varēs apspriest iegūtās zināšanas, tādējādi uzlabojot latviešu valodas zināšanas, un viņiem palīdzēs latviešu valodas skolotāji.

Trešā nodarbība 5. novembrī sāksies ar sarunu par gadskārtu svētkiem Latvijā, par svētkiem, svinamām un piemiņas dienām kalendārā. Šo sarunu vadīs muzeja speciālists Andris Ērglis. Dalībniekiem būs iespēja apskatīt Barona muzeja izstādi “Nezināmais Barons”. Nodarbības otrā daļa būs veltīta profesijas izvēlei un perspektīvām profesijām Latvijā. Savā pieredzē dalīsies Vidzemes augstskolas students Kārlis Barons. Par nodarbības tulkojumu ukraiņu valodā rūpēsies RSU students Ivans Meščans.

Par pasākumu ciklu un motivāciju tādu veidot muzeja pārstāvji stāsta: “Lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā, ir jāgūst izpratne gan par vēstures pamatfaktiem, gan kultūrvēstures aspektiem. Par pamatu kultūras vērtību iepazīšanai var kalpot Latvijas kultūras kanonā definētās dažādu nozaru vērtības. Būtiska ir šo vērtību sasaiste ar mūsdienām. Tikpat svarīgi jauniešiem ir izprast Latvijas valsts iekārtas pamatprincipus, kā arī valsts pārvaldes sistēmu. Šī izpratne palīdz veiksmīgāk veidot darba attiecības. Ir svarīgi sniegt zināšanas par sociālo aizsardzību, nodokļu sistēmu u.c. būtiskiem ikdienas jautājumiem, kas ir neatņemams ieguldījums karjeras veidošanā un veiksmīgas sociālās integrēšanās priekšnoteikums. Vienlīdz svarīgi ir veidot saskarsmi ar vienaudžiem, tādējādi gūstot pieredzi un zināšanas neformālā, draudzīgā vidē.”

Uz pasākumu aicināti arī Rīgā dzīvojošie vietējie jaunieši, lai dalītos pieredzē ar saviem Ukrainas vienaudžiem un iepazītos ar Ukrainas kultūru.

Lūgums pieteikt dalību, rakstot uz e-pastu barons@memorialiemuzeji.lv

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.