Lasījumi gandrīz “Dzelmes” redakcijā

Jāņa Akuratera muzejs

Jāņa Akuratera muzejā (Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6a) 12. jūnijā plkst. 18.00, Aleksandra Štrāla 145. dzimšanas dienā, notiks pasākums “Lasījumi gandrīz “Dzelmes” redakcijā”, kurā apmeklētāji kopā ar muzeja speciālistiem varēs lasīt un pārrunāt Jāņa Akuratera, Kārļa Jēkabsona un Edvarta Virzas dzeju, Jāņa Jaunsudrabiņa tēlojumu un Kārļa Štrāla stāstu.

Mākslinieks Aleksandrs Štrāls (12.06.1879–7.10.1947) ir dzimis Daugavas plostnieka, ādmiņa ģimenē. Beidzis pareizticīgo draudzes skolu Stukmaņu pagastā. 1898. gadā dažus mēnešus apmeklējis E. Kuraua un K. Pasila daiļkrāsošanas darbnīcu. Mācījies V. Blūma mākslas skolā Rīgā (1899-1902), īsu laiku Ķeizariskajā Mākslas veicināšanas biedrības skolā Pēterburgā (1902).

Jāņa Akuratera muzejā līdz 29. jūnijam ir apskatāma izstāde “Savējie. Aleksandra Štrāla portreti”. Tajā ir eksponēti mākslinieka pašportreti, brāļa Kārļa Štrāla, Edvarta Virzas, Jāņa Jaunsudrabiņa, Jāņa Akuratera, Kārļa Jēkabsona u.c. portreti. Un, šķiet, nav nejaušība, ka portretējamo personību lokā ir tik daudz Aleksandra draugu no rakstnieku vidus. Iespējams, tā ir bijusi mākslinieka apzināta vēlme dokumentēt savus talantīgos laikabiedrus. Un šī savstarpējā interese māksliniekiem par rakstnieku daiļradi un personībām un arī rakstnieku – par mākslinieku radīto, kā arī sava veida brālības jeb “savējo” izjūta īpaši izveidojās 20. gadsimta sākumā un ir sevišķi žurnāla “Dzelme” iznākšanas laikā, kad par šī žurnāla redakciju kļuva brāļu Štrālu dzīvoklis Avotu ielā, kur ik dienas iegriezās un tā bohēmisko gaisotni veidoja rakstnieki, mākslinieki, aktieri.

Literārais žurnāls “Dzelme” iznāca 1906. un 1907. gadā. Lai arī tas bija salīdzinoši neilgs laiks, taču latviešu literatūras un kultūras vēsturē žurnālam ir īpaša nozīme. 1906. gada 5. numurā tajā bija publicēts pirmais manifests latviešu literatūrā – “Mūsu mākslas motīvi”, kura teksta viens no galvenajiem autoriem bija Jānis Akuraters un kuru parakstīja deviņi rakstnieki – Kārlis Jēkabsons, Kārlis Skalbe, Jānis Akuraters, Jānis Jaunsudrabiņš, Zemgaliešu Biruta, Kārlis Štrāls, Kārlis Krūza, Augusts Baltpurviņš, Eduards Cālītis. Žurnālā līdzās šiem autoriem savus darbus publicēja arī Viktors Eglītis, Edvarts Virza un Pāvils Gruzna. Literatūras vēsturē šo autoru kopu dažkārt pat mēdz apzīmēt par “dzelmeniekiem” vai “Dzelmes grupu”, kuru vienoja gan publicēšanās šajā žurnālā, gan dekadentiskā strāvojuma izveidošana.

Reizi mēnesī Jāņa Akuratera muzejs aicina uz “Lasījumiem…”, lai kopīgi ar sanākušajiem dalībniekiem lasītu, pārrunātu un pārdomātu Jāņa Akuratera, Laimas Akurateres un viņu laikabiedru literāros tekstus. 12. jūlijā Lasījumi notiks Gaišajā salonā izstādē “Savējie. Aleksandra Štrāla portreti”. Lasīti tiks darbi, kuri savulaik publicēti žurnālā “Dzelme” un kuru autoru – Jāņa Akuratera, Kārļa Štrāla, Jāņa Jaunsudrabiņa, Edvarta Virzas, Jāņa Jaunsudrabiņa, Kārļa Jēkabsona – portreti redzami Aleksandra Štrāla izstādē.

Ieejas maksa: 2.00 EUR; skolēniem, studentiem, senioriem: 1.50 EUR.