“Latvju dainu” dzimšanas diena Burtnieku namā

Krišjāņa Barona muzejs

22. martā plkst. 10.00 Augusta Dombrovska mūzikas skolā Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 38, notiks “Latvju dainu” izdošanas 130. gadadienai veltīts pasākums, kurā priekšlasījumos un literāros lasījumos varēs uzzināt par “Latvju dainu” tapšanu.

2024. gadā aprit 130 gadi kopš pirmās “Latvju dainu” burtnīcas izdošanas. Vairāk nekā 30 gadu ilgais Krišjāņa Barona un viņa līdzgaitnieku, īpaši Friča Brīvzemnieka un Henrija Visendorfa, darbs 1915. gadā vainagojās ar 217 996 apkopoto dainu variantu izdošanu sešos sējumos (8 grāmatās). Tomēr ceļš līdz sējumu iznākšanai nebūt nebija viegls – piemēram, 1. sējums 10 atsevišķās burtnīcās iznāca četru gadu laikā, savukārt turpmākie sējumi tika iespiesti tālajā Pēterburgā, kas apgrūtināja darbu ar manuskriptiem. Vēl jo sarežģītāku situāciju padarīja arī līdzekļu trūkums.

Pasākuma norises vieta – Augusta Dombrovska mūzikas skola – arī nav izvēlēta nejauši. Te Krišjānis Barons sagatavojis lielu daļu “Latvju dainu” manuskripta, strādājis ar korektūrām un, galvenais, saņēmis sengaidīto ziņu par pēdējo sējumu izdošanu un lielā darba noslēgumu.

Pasākumā piedalīsies Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves krājuma glabātāja Māra Vīksna, kura vēstīs par “Latvju dainu” avotiem un leģendāro Dainu skapi. Vidzemes Augstskolas students Kārlis Barons atklās “Latvju dainu” 2. izdevuma pasaules ceļus, savukārt Rīgas 31. vidusskolas skolotāja Daiga Berķe dalīsies pārdomās par folkloras apguvi skolā.

Tāpat ar priekšlasījumiem uzstāsies Krišjāņa Barona muzeja speciālisti Rūta Kārkliņa, Andris Ērglis un Dita Butule. Tiks pavērts skats uz  Dārtas un Krišjāņa sadzīvi Burtnieku namā, iepazīti Barontēva kaimiņi šajā dzīves posmā un viņu devums literatūrā, kā arī pieminēts Līnas Baronas ieguldījums K. Barona piemiņas saglabāšanā un darbu publicēšanā.

Aktiera Gundara Āboliņa lasījumā skanēs paša K. Barona rakstītie vārdi “Latvju dainu” ievadā, kā arī latviešu rakstnieku atmiņu fragmenti.

Par muzikāliem priekšnesumiem rūpēsies Augusta Dombrovska mūzikas skolas audzēkņi.