Nāk viss Rainis…

Raiņa un Aspazijas māja
Uz galda stāv vairākas Raiņa Kopotu rakstu grāmatas. Dažas stāv stāvus tā, ka redzamas tikai grāmatu muguriņas, citas - ar vāku augšup noliktas uz galda.

Raiņa un Aspazijas māja Rīgā, Baznīcas ielā 30, 27. septembrī plkst. 16.00 aicina uz literatūrzinātnieces Gundegas Grīnumas priekšlasījumu “Nāk viss Rainis…” – veltījumu latviešu grāmatas 500. gadskārtai.

“Tas būs personiskā pieredzē dibināts stāsts par to, kā pērnā gadsimta 70. un 80. gados, muzejniekiem un literatūrzinātniekiem cieši sadarbojoties, tapa Raiņa Kopotu rakstu akadēmiskais izdevums 30 sējumos, un cik stipru komunistiskās ideoloģijas pūristu spiedienu tā veidotājiem nācās pārvarēt, lai Raksti parādītos dienas gaismā,” stāsta literatūrzinātniece Gundega Grīnuma.

Priekšlasījumā tiks ieskicēti izdevuma ierosinātāju, metodoloģisko un tekstoloģisko principu izstrādātāju, vadošo sastādītāju un redaktoru portreti gan profesionālā, gan cilvēciskā profilējumā; parādīts, kā pētniecības veterānu un mācekļu ikdienas kopdarbā pilnveidojās latviešu tekstoloģijas skola un izauga jauna rainologu paaudze; izcelta Rakstos ietvertā garīgā un ideoloģiskā vēstījuma ietekme uz brīvas nacionālas un valstiskas domas atdzimšanu latviskajā apziņā gados, kad nobrieda Atmodas priekšnosacījumi. Nobeigumā, nenoklusējot Rakstu nepilnības un trūkumus, tiks akcentēta šī unikālā izdevuma nereti pārprastā un pienācīgi nenovērtētā vieta kā nacionālās literatūrzinātnes, grāmatniecības un kultūras vēsturē, tā arī modernā laikmeta garīgajā dzīvē.

Ieejas maksa: 2,00 EUR. Skolēniem, studentiem, senioriem: 1,50 EUR.