No mītiem un folkloras līdz Aspazijas lugai “Zalša līgava”

Raiņa un Aspazijas vasarnīca

11. oktobrī plkst. 13.00 Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, aicina uz ikgadējiem zinātniskajiem lasījumiem, kuru tēma šogad ir “No mītiem un folkloras līdz Aspazijas lugai “Zalša līgava””.

Kopš šī gada jūnija Raiņa un Aspazijas vasarnīcā aplūkojama izstāde “Divas pasaules. Uz robežas. Aspazijas luga “Zalša līgava””, kurā lugas tapšanas, mitoloģisko slāņu un idejas par pasaules atjaunošanos pētniecība Raiņa un Aspazijas muzeja pētnieces Astrīdas Cīrules un scenogrāfa Reiņa Suhanova sadarbībā rezultējusies daudzšķautņainā mākslinieciskā interpretācijā.

Saistībā ar izstādi un lugu, kurai 2023. gadā aprit 95 gadi kopš izdošanas, Raiņa un Aspazijas vasarnīcas ikgadējie zinātniskie lasījumi šogad veltīti tieši šai Aspazijas lugai. “Zalša līgava” ir balstīta latviešu un lietuviešu pasakās un antīkās pasaules mītos, turklāt lugas mitoloģiskie slāņi, simboli un ideja par pasaules atjaunošanos ir plašs pētniecības lauks, tā ir pateicīga daudzšķautņainai mākslinieciskai interpretācijai. Aspazija lugā tēlo divu pasauļu pretstatus – vienkāršo, reālistisko, primitīvo zemes dzīvi un garīgo ūdens pasauli. Tomēr robežšķirtne iezīmē arī pāreju un saplūsmi, saskaroties abām vidēm. Aspazija un viņas varonis Zaltis grib vienot virszemi un apakšzemi un veidot vienotu pasauli. Šīs idejas cieši saistās ar šodienu, paplašinot mūsu izpratni par dabu, tās atjaunošanos.

Zinātniskie lasījumi pulcēs folkloras un literatūras pētniekus, lai padziļināti pētītu lugas tapšanas ģenealoģiju, ierosmes avotus un kultūrvēsturiskos kontekstus.

Zinātnisko lasījumu programma

 1. Grieķu mītu saknes Aspazijas lugā “Zalša līgava”.
  Dr. philol. Ilze Rūmniece (Latvijas Universitāte)
 2.  Pasaka Zalkša līgava Eiropas pasaku kontekstā.
  Dr. philol. Guntis Pakalns (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts)
 3.  Zalktis Lietuvas un Latvijas toponīmikā.
  Dr.philol. Laimute Balode (Latvijas Universitāte)
 4. Kultūrvēsturiskie konteksti – Krišjānis Barons. Rainis, Aspazija.
  Mg. art. Andris Ērglis (Krišjāņa Barona muzejs)
 5. Romantisma dialektika: Zalktis un viņa līgava J. Lautenbaha un Aspazijas interpretācijā.
  Dr. philol. Ojārs Lāms ( Latvijas Universitāte)
 6.  Aspazijas “Zalša līgava” – folkloras pētījumi un lugas tapšana.
  Mg. art., mg. philol. Astrīda Cīrule (Raiņa un Aspazijas muzejs)
 7. Vilinošais un biedējošais ūdens. Mūsdienu folklora: cilvēku stāsti.
  Mg. philol. Zane Grudule (Memoriālo muzeju apvienība)

Zinātniskie lasījumi un izstāde “Divas pasaules. Uz robežas. Aspazijas luga “Zalša līgava” tapuši ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.