Pietiekšanās konferencei “Andrejs Upīts. Atskats un izredzes”

Andrejs Upīts sēž pie rakstāmgalda, atbalstījis galvu pret labo roku. Rakstāmgalds ir viņam šķietami aiz muguras, pats rakstnieks pagriezies ar seju pret kameru. Bilde ir sēpijas toņos.

Andreja Upīša memoriālais muzejs aicina piedalīties zinātniskā konferencē “Andrejs Upīts. Atskats un izredzes”. Tās norise paredzēta 2022. gada 3. decembrī  Aizkraukles kultūras centrā (Spīdolas ielā 2).

Konferences mērķis ir aktualizēt interesi par latviešu rakstnieka Andreja Upīša (1877–1970) radošās darbības un personības pētniecību, aplūkojot to no iespējami dažādāku uzskatu, autoru, pētniecisko metožu un zinātnes jomu skatupunktiem.

Konferenci organizē Andreja Upīša memoriālais muzejs sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību un Aizkraukles novada kultūras pārvaldi.

2022. gads daudzējādi kļuvis par vērtību pārvērtēšanas laiku – ir radusies nepieciešamība atgriezties pie jautājumiem, kas skar rakstnieka kā radošas personības tēlu un nozīmi kultūras vēsturē, arīdzan elementiem, kas to vēsturiski noteikuši – ideoloģijas, personīgo uzskatu, laikmeta uzspiestās konjunktūras un kultūrpolitikas kontekstā.

Kopš 2021. gada nogales publiski arīdzan vairākkārt aktualizēts jautājums par rakstnieka vārda un piemiņas saglabāšanu Latvijas kultūras vidē, tostarp Aizkraukles novadā un Skrīveros.

Andrejam Upītim veltītas konferences iepriekš organizējis Andreja Upīša memoriālais muzejs. Tajās piedalījušies literatūrzinātnieki no dažādām pētniecības iestādēm un vairākām Latvijas augstskolām. 2013. gadā notikušajā zinātniskajā konferencē “Andreja Upīša smaidošās lapas” galvenokārt uzsvērts tobrīd aktuālais Latvijas Nacionālā teātra uzvedums “…bagātā kundze…” – A. Upīša romāna “Smaidoša lapa” un tās ekranizācijas “Pie bagātās kundzes” skatuviskā interpretācija. 2015. gadā noritējušajā konferencē “Andrejs Upīts un karš” vairāk akcentēta rakstnieka radošā darbība un mūža gājums dažādos 20. gadsimta sociālpolitiskos un liktenīgos sadursmes punktos.

Katra referāta paredzētais priekšlasījuma laiks – 20 minūtes. Starp sēdēm tiks organizētas diskusijas ar skatītāju un konferences dalībnieku jautājumiem.

Konference norisināsies klātienē, Aizkraukles kultūras centrā, Spīdolas ielā 2.

Tiem interesentiem, kuri nevarēs ierasties uz konferences norisi klātienē, būs pieejama arī sēžu translācija tiešsaistē internetā – Andreja Upīša memoriālā muzeja Facebook un YouTube lapās.

Konferences tēmu pieteikumā obligāti jānorāda referenta vārds, darbavieta vai mācību iestāde, zinātniskais grāds, referāta tēma un īss ieskats tās saturā. Vēlams norādīt arī kontaktinformāciju – e-pasta adresi un telefona numuru.

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2022. gada 15. oktobrim.

Referātu un izpētes tēmu pieteikumus lūgums sūtīt uz e-pastu upits@memorialiemuzeji.lv vai arnis.korosevskis@memorialiemuzeji.lv

Konferences programma tiks precizēta līdz 2022. gada 1. novembrim.

 

 

Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.