Priekšlasījums ““Baltā Lilija” un Aspazijas darba svētki 1913”

Raiņa un Aspazijas māja

27. jūnijā plkst. 17.00 Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30, notiks literatūrzinātnieces Gundegas Grīnumas priekšlasījums ““Baltā Lilija” un Aspazijas darba svētki 1913” ciklā “Cīrihe Aspazijas un Raiņa paralēlajos dzīvesstāstos”.

Šoreiz, pamatojoties galvenokārt uz nepublicētu Ivandes Kaijas dienasgrāmatas un korespondences tekstu izpēti, tiks iztirzāts “Iedzimtā grēka” autores būtiskais pienesums politiskās emigrantes Aspazijas divdesmit piektās literārā darba gadskārtas atzīmēšanā dzimtenē 1913. gada martā. Līdz šim publikācijās par Ivandi Kaiju nav pietiekami izcelts fakts, ka tieši viņa bija gan šo dzejnieces darba svētku atceres ierosinātāja, gan viena no aktīvākajām jubilejas pasākumu popularizētājām un līdzorganizētājām, kā arī līdzekļu vācējām Aspazijas balvai.

Priekšlasījumā uz laikmeta politiskās, sociālās un garīgās kopainas fona tiks iezīmēti svarīgākie mezglu punkti dzejnieces darba svētku sagatavošanas un norises procesā: labējo aprindu mēģinājumi izmantot pirmsjubilejas situāciju, lai padarītu populāro dzejnieci par pilsoniskās ideoloģijas paudēju, raksturota Raiņa ambivalentā nostāja dzīvesbiedrei domātās naudas balvas lietā, sniegts atskats uz Cīrihes latviešu LSD sekcijas iesaistīšanos Aspazijas godināšanā, nepamatoti pasludinot tieši pilsētu pie Limmatas par galveno jubilejas norises vietu, un citi līdz šim literatūrā maz skarti jautājumi. Priekšlasījumu papildinās plaša prezentācijas programma ar dažāda veida ilustratīvo materiālu.

Ieejas maksa: 2,00 EUR. Skolēniem, studentiem, senioriem: 1,50 EUR.