Priekšlasījums “Krišjānis Barons un viņa zinātnes pasaule”

Krišjāņa Barona muzejs

15. martā plkst. 18.15 Krišjāņa Barona muzejā (Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 3-5) notiks Asoc.prof., Dr.chem. Guntara Vaivara priekšlasījums “Krišjānis Barons un viņa zinātnes pasaule”, kas turpinās izstādē “Nezināmais Barons” aizsākto Dainu Tēva dzīves un daiļrades izzināšanu.

Izstāde “Nezināmais Barons” rosina pievērsties Dainu tēva Krišjāņa Barona mazāk zināmiem dzīves faktiem, atrast to, kas līdz šim ir bijis palaists garām, nenovērtēts, nezināms vai mazāk zināms. Caur četrām dažādām tēmām, četriem pētniekiem un četrām Baronu dzimtas pārstāvju roku līnijām izstāde vēsta par Dainu tēva Krišjāņa Barona mazāk zināmiem dzīves faktiem.

Krišjānis Barons “Pēterburgas Avīzēm” un citiem izdevumiem sarakstījis ap 150 populārzinātnisku, enciklopēdisku rakstu par astronomiju, meteoroloģiju, fiziku, ģeogrāfiju, lauksaimniecību, valodniecību, vēsturi, pedagoģiju, veselības kopšanu, svarīgiem notikumiem pasaulē un vēl daudzām citām tēmām. Izstrādājis dažādu zinātņu terminoloģiju, pirmais popularizējis darvinismu – “Mūžīgs kara lauks” (1862); rakstījis aprakstus par Dundagu, Novgorodu, Romu, Pēterburgu, Poliju un citām valstīm un pilsētām. Krišjānis Barons pievērsies ne tikai populārzinātniskiem rakstiem, bet arī daiļliteratūrai, “Pēterburgas Avīzēs” publicējot arī savus stāstus: “Vectēva precības”, “Kas ir noziedzība” (1862), “Samaitātā tirgus braukšana” (1864), “Izmanīgs vīrs” (1865) un labākos. Vairāk dzejas, humoresku, anekdošu ievietots satīriskajā pielikumā “Dzirkstele” (vēlāk “Zobugals”).

Par Krišjāņa Barona plašo interešu loku 15. marta vakarā vairāk pastāstīts ķīmijas doktors un asociētais profesors Guntars Vaivars.

Ieejas maksa pasākumā: 2,00 eiro. Skolēniem, studentiem senioriem: 1,50 eiro.