Priekšlasījums “Caur trīs impēriju robežsadures punktu uz brīvo Šveici”

Raiņa un Aspazijas māja
Pastkarte ar Austrijas, Vācijas un Krievijas ķeizaru portretiem. Pastkartes labajā malā attēlots zīmēts šo trīs impēriju robežsadures punkts upes krastā.

29. oktobrī plkst. 15.00 Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30, tiks turpināts šī gada aprīlī aizsāktais literatūrzinātnieces Gundegas Grīnumas priekšlasījumu cikls “Cīrihe Aspazijas un Raiņa paralēlajos dzīvesstāstos”.

Otro cikla priekšlasījumu “Caur trīs impēriju robežsadures punktu uz brīvo Šveici” ievadīs atskats uz politiskajiem nosacījumiem, kuri latviešu “lielajam dzejniekpārim” 1905./1906. gadu mijā lika slepus pamest dzimteni un ar svešiem dokumentiem doties nezināmā nākotnē uz demokrātisko Alpu republiku. Apkopojot jaunapgūtas dokumentāras liecības un unikālus materiālus, iegūtus pirms vairākiem gadiem īstenotā pētnieciskā ekspedīcijā – dzejniekpāra bēgšanas maršruta izsekojumā no Rīgas Jūrmalas līdz Cīrihei –, tiks iezīmētas galvenās pieturvietas šajā riskantajā ceļojumā un ieskicēts to cilvēku “personas kods”, kuri iesaistījās abu Piektā gada revolūcijas garīgo iedvesmotāju dzīvības glābšanā.

Priekšlasījuma galvenā, intriģējošākā daļa būs stāsts par maz zināmo 1906. gada janvāra epizodi, kad Rainis un Aspazija ar jaunības drauga, inženiera Brenča Priedīša palīdzību šķērsoja trīs impēriju – Vācijas, Austroungārijas un Krievijas – robežu sadures punktu Dienvidpolijas rūpniecības pilsētas Sosnovecas pievārtē, lai turpinātu ceļu uz Cīrihi. Ar pateicību tiks pieminēti arī mūsdienu sosnovecieši – pedagogi, bibliotekāri un muzejnieki, kuri priekšlasījuma autorei sniedza atbalstu, mēģinot uztaustīt pusaizmirstu laiku un notikumu pēdas viņu dzimtajā pusē.

Ieejas maksa: 2,00 eiro.
Skolēniem, studentiem, senioriem: 1,50 eiro.

Foto un video materiāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.