Saruna ar Daci Vīganti un Dženu Andersoni

Andreja Upīša memoriālais muzejs
Džena Andersone un Dace Vīgante stāv blakus. Dženai Andersonei rokās Daces Vīgantes grāmata "Ledus apelsīns", Dacei Vīgantei rokās Dženas Andersones grāmata "Krīta apļi"

28. februārī plkst. 18.00 Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā (Brīvības ielā 38–4) notiks tikšanās ar rakstniecēm Daci Vīganti un Dženu Andersoni, lai runātu par līdz šim paveikto rakstniecībā, nonākšanu līdz tai, nākotnes iecerēm un daudziem citiem jautājumiem. Sarunu vadīs muzeja vecākais speciālists, Mg. phil. Arnis Koroševskis.

Lai gan abas rakstnieces literatūrai pievērsušās salīdzinoši nesen, Dace Vīgante un Džena Andersone ir vērtējamas kā vienas no spilgtākajām prozas autorēm pēdējo desmit gadu laikā.

Dace Vīgante laikā starp 2014. un 2016. gadu apmeklēja Literārās Akadēmijas meistarklases pie Ievas Melgalves, Osvalda Zebra un Ronalda Brieža, un jau pavisam drīz tika atzinīgi novērtēta – rakstnieces debijas krājums “Ledus apelsīns” (2016) tika nominēts Literatūras gada balvai. Arī krājumi “Tad redzēs” (2018) un “Bumbulītis” (2020) izpelnījušies labus vērtējumus, savukārt rakstnieces pirmais romāns “Romantiķis” (2022) arīdzan tika nominēts Literatūras gada balvai.

Par Daces Vīgantes pirmajiem stāstu krājumiem Arnis Koroševskis paudis šādu viedokli: “Rakstnieci nepārprotami interesē vienkāršais cilvēks visā tā sarežģītībā. Vīgante prot lakoniskajos stāstos atteikties no visā liekā, taču vienlaikus atklāt veselu pasauli. Autore ar minimālismu panāk daudz vairāk un iegūst īpaši pietuvinātu fokusu uz stāstos tēloto cilvēku emociju un gara pasauli iekšējiem un ārējiem konfliktiem, tostarp arī dažādām atskaņām no pagātnes. Rūpīgi pārdomātā un pieticīgi izmantotā viela izrādās autores lielākais ieguvums un bagātība.”

Džena Andersone rakstniecībai pievērsās ap 2020. gadu, kad piedalījās Literārās Akadēmijas Prozas meistardarbnīcā. Pēdējo trīs gadu laikā rakstniece ir bijusi jo īpaši ražīga – 2021. gadā iznāca Andersones debijas stāstu krājums “Dadži”, gadu vēlāk – krājums “Sainis”, bet pērnā gada nogalē – stāstu krājums “Krīta apļi”. Dženas Andersones stāsti gan literatūras kritikā, gan lasītāju lokos ir augstu novērtēti; viņas debijas krājums 2022. gadā bija nominēts Literatūras gada balvai, un ieguva Egona Līva piemiņas balvas “Krasta ļaudis” speciālbalvu.

Dženas Andersones debijas krājumu Arnis Koroševskis savulaik raksturojis šādi: “Lai ielūkotos vienā no krājuma vadmotīviem – izmisumā un skaudrā vientulībā – stāstos ieguldīts rūpīgs tēlu psiholoģijas darbs, meistarīgi izstrādāti iekšējie monologi un retorika. To varētu dēvēt par atgriešanos pie klasiskas psiholoģiskās prozas, kas pārradīta modernā veidolā. Autori interesē cilvēks marginālās situācijās un – vēl jo būtiskāk – pati marginalitāte cilvēkā. Andersonei piemīt mazliet ciniska, taču smalka ironija un ļoti tiešs vēstījuma stils – nav kavēšanās pie liekā, ir racionāla detaļu izvēle, taču visbūtiskākais – ar reālistisku skaudrumu tiek atklāti cilvēku noslēpumi un tumšā iedaba. Proti, Dadži ir drosmīga un nesavtīga ielūkošanās cilvēka kodolā.”

 

Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums.

Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.