Suiti Krišjāņa Barona muzejā

Krišjāņa Barona muzejs

9.jūlijā plkst.15.30 K. Barona muzejā tikšanās ar etnogrāfisko ansambli “Gudenieku suiti”

Atskats simts darbības gados, suitu novada kultūras mantojumu godā ceļot 1924. gada pavasarī Gudenieku suiti pirmoreiz, folklorista Luda Bērziņa rosināti, viesojās Rīgā ar savu uzvedumu, iepazīstinot rīdziniekus ar kāzu dziesmām un ieražām.
Suitu etnogrāfiskie ansambļi, tostarp “Gudenieku suiti” Lidijas Jansones vadībā, ir kļuvuši par nozīmīgiem novada kultūras mantojuma kopējiem un daudzinātājiem. Folkloras pētnieku un praktizētāju princips – vērsties pie pirmavota – ir arī Gudenieku suitu darbības pamatā.
Atelpas brīdī pirms lielā dziesmu svētku noslēguma koncerta būs vērtīgi pasmelties no šī mūsu tautas tradīciju skaidravota, ieklausoties viedos stāstos un piebalsojot skanīgām dziesmām.

Norises vieta: K. Barona muzejs, K.Barona iela 3, dz.5, 4.stāvs (ir lifts)

Vairāk informācijas: Rūta Kārkliņa, 67284265