“Tālas noskaņas zilā vakarā” pēc 120 gadiem

Raiņa un Aspazijas māja
Afiša - uz gaiši zaļa fona rakstīts "Tālas noskaņas zilā vakarā. Zinātniskie priekšlasījumi un dzejas lasījumi".

13. septembrī plkst. 15.00 Raiņa un Aspazijas māja Rīgā, Baznīcas ielā 30, aicina uz Dzejas dienu zinātniskajiem lasījumiem un mūsdienu autoru sociālpolitiskas dzejas lasījumiem ““Tālas noskaņas zilā vakarā” pēc 120 gadiem”.

1903. gadā iznāk Raiņa pirmais dzejoļu krājums “Tālas noskaņas zilā vakarā”. Rainis vēlāk raksta: “Laiks, kad radās “Tālas noskaņas zilā vakarā”, bij smags un smacējošs; carisms bij savas varas augstumā, bet sāka just pretspēku augšanu un tapa nikns; līdzi cēlās modernais kapitālisms ar saviem spaidiem, un slogs bij fizisks, saimniecisks, morālisks un garīgs, – tikko izturams brīvam garam.” Uz šāda fona krājumā tiek risināta visos laikos aktuālā jauna cilvēka personības izaugsmes tēma.

Raiņa un Aspazijas mājā priekšlasījumus sniegs vēsturnieks Jānis Šiliņš, kurš stāstīs par krājuma tapšanas vēsturisko kontekstu; literatūrzinātnieks, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Raimonds Briedis vēstīs par Raiņa dzejas krājumu “Tālas noskaņas zilā vakarā”; savukārt Raiņa un Aspazijas muzeja pētniece Astrīda Cīrule iepazīstinās apmeklētājus ar krājuma atvēršanas svētkiem kā zīmīgu notikumu.

Dzeju lasīs Anna Auziņa, Agnese Radziņa un Katrīna Rudzīte.

 

Ieeja pasākumā bez maksas.

 

Dzejas dienu programma: www.dzejasdienas.com