Večerinka – zaļumballe Raiņa Jasmuižā

Šī sezona muzejā veltīta latgaliešu kāzu tradīciju izzināšanai, iesaistot arī apmeklētājus dažādos tematiskos pasākumos.

No maija līdz oktobra beigām muzejā aplūkojama izstāde “Kuozys”, kurai iedvesma ir gūta Raiņa darbos. Savulaik topošais dzejnieks Rainis, tolaik students Jānis Pliekšāns, studiju gadu brīvdienas pavadot Jasmuižā, īpaši interesējies par latgaliešu kāzām, to tradīcijām un rituāliem. Viņš pierakstījis kāzu un apdziedāšanās dziesmas no vietējām teicējām, kā arī uzrakstījis apcerējumu par Višķu pagasta kāzu ieražām, kur aprakstīti rituāli, tradīcijas, izdarības latgaliešu kāzās 19. gadsimta 80. gados.

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” finansiālam atbalstam projekta „Latgaliešu kāzu lustes” ietvaros 28. jūlija vakarā Raiņa muzejā „Jasmuiža” pirmo reizi notika večerinka, kurā spēlēja kapela „Bumburneicys” no Viļāniem. Vijoles, cītaras, akordeona un bungu pavadījumā, dziedot latgaliešu tautasdziesmas un spēlējot tradicionālo mūziku, mācot dančus un rotaļas, kapelas dalībnieces klātesošos aicināja iejusties īstā lauku zaļumballes atmosfērā, kur jauniešiem bija iespēja satikties, iepazīties, apgūt tradicionālos dančus, rotaļas, dziesmas un izdejoties. Večerinku apmeklēja dažādu paaudžu ļaudis, kuri izdejojās jautras mūzikas pavadībā un atcerējās savus jaunības laikus, kad zaļumballes notika diezgan bieži.

Savukārt otrais pasākums projekta „Latgaliešu kāzu lustes” ietvaros Jasmuižā notiks 7. oktobrī. Tajā plānota LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta akadēmiskā izdevuma „Latviešu tautasdziesmas” kāzām veltītā 11. un 12. sējuma prezentācija, kur piedalīsies izdevumu sastādītājas pētnieces Ginta Pērle-Sīle, Beatrise Reidzāne un Arta Krūze, folkloras kopa „Naktineica” un aicināsim arī vietējās kopienas iedzīvotājus ar saviem atmiņu stāstiem par īpašiem rituāliem, tradīcijām, notikumiem kāzās.

Solvita Kleinarte, projekta vadītāja