Zinātniskā konference “Andrejs Upīts. Atskats un izredzes”

Andreja Upīša memoriālais muzejs
Andrejs Upīts sēž pie rakstāmgalda, atbalstījis galvu pret labo roku. Rakstāmgalds ir viņam šķietami aiz muguras, pats rakstnieks pagriezies ar seju pret kameru. Bilde ir sēpijas toņos.

2022. gada 3. decembrī no plkst. 11.00 līdz 15.00 Aizkraukles kultūras centrā (Spīdolas ielā 2) norisināsies latviešu rakstniekam Andrejam Upītim (1877–1970) veltīta zinātniskā konference “Andrejs Upīts. Atskats un izredzes”.

2022. gads daudzējādi kļuvis par vērtību pārvērtēšanas laiku – ir radusies nepieciešamība atgriezties pie jautājumiem, kas skar rakstnieka kā radošas personības tēlu un nozīmi kultūras vēsturē, arīdzan elementiem, kas to vēsturiski noteikuši – ideoloģijas, personīgo uzskatu, laikmeta uzspiestās konjunktūras un kultūrpolitikas kontekstā.

Kopš 2021. gada nogales publiski vairākkārt aktualizēts jautājums par Andreja Upīša vārda un piemiņas saglabāšanu Latvijas kultūras vidē, tostarp Aizkraukles novadā un Skrīveros. Tādēļ šķiet nozīmīgi Andreja Upīša 145. jubilejas gadā aktualizēt interesi par Andreja Upīša radošo darbību un personību, aplūkojot to no iespējami dažādāku uzskatu, autoru, pētniecisko metožu un zinātnes jomu skatupunktiem.

Konferenci organizē Andreja Upīša memoriālais muzejs sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību un Aizkraukles novada kultūras pārvaldi.
Katra referāta paredzētais priekšlasījuma laiks – 20 minūtes. Pēc divām konferences sēdēm tiks organizēta paneļdiskusija ar skatītāju un konferences dalībnieku jautājumiem un atbildēm.

Konference norisināsies klātienē. Tiem interesentiem, kuri nevarēs ierasties uz konferences norisi klātienē, būs pieejama arī sēžu translācija tiešsaistē internetā – Andreja Upīša memoriālā muzeja un Aizkraukles novada Facebook kontā.

Konferences programma

1. sēde plkst. 11.00
Konferences organizētāju ievadvārdi

11.10–11.30. Arnis Koroševskis. Citādais Upīts

11.30–11.50 Sanita Duka. Andreja Upīša lugu iestudējumi Rīgas Strādnieku teātrī (1926–1934)

11.50–12.10 Ilze Puķe. Andrejs Upīts nepublicētajās laikabiedru atmiņās

 

12.10–12.30 Kafijas pauze

 

2. sēde plkst. 12.30

12.30–12.50 Solvita Elerta. Divi sava aroda meistari – Andrejs Upīts un Aleksandrs Čaks

12.50–13.10 Guntis Libeks. Kolaborācija un Andrejs Upīts. Kolaborācijas būtības vērtējums 20. gadsimta vēsturiskās pieredzes gaismā. Mūsdienu skatījums uz kolaborāciju no Ukrainas kara skatupunkta

13.10–13.30 Ilze Andresone. Režīms un rakstnieks: Andrejs Upīts, Janka Kupala un Mihails Bulgakovs

13.30–14.00 Pārtraukums

Plkst. 14.00 – paneļdiskusija par Andreju Upīti.
Paneļdiskusiju vada vēstures konsultants Vents Zvaigzne, diskusijā piedalās gan vietējās kopienas pārstāvji, gan konferences dalībnieki un pieaicinātie eksperti.

Andrejam Upītim veltītas konferences iepriekš organizējis Andreja Upīša memoriālais muzejs. Tajās piedalījušies literatūrzinātnieki no dažādām pētniecības iestādēm un vairākām Latvijas augstskolām. 2013. gadā notikušajā zinātniskajā konferencē “Andreja Upīša smaidošās lapas” galvenokārt uzsvērts tobrīd aktuālais Latvijas Nacionālā teātra uzvedums “…bagātā kundze…” – A. Upīša romāna “Smaidoša lapa” un tās ekranizācijas “Pie bagātās kundzes” skatuviskā interpretācija. 2015. gadā noritējušajā konferencē “Andrejs Upīts un karš” vairāk akcentēta rakstnieka radošā darbība un mūža gājums dažādos 20. gadsimta sociālpolitiskos un liktenīgos sadursmes punktos.

Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.