Zinātniskie lasījumi “Jānim Porukam– 150”

Atzīmējot latviešu rakstnieka un dzejnieka Jāņa Poruka (1871–1911) jubileju, 16. oktobrī plkst. 13.00 Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs Rīgā, Alberta ielā 12-9, aicina uz priekšlasījumiem “Jānim Porukam– 150”.

Septiņos priekšlasījumos Memoriālo muzeju apvienības speciālisti, katrs pārstāvot savas personības muzeju, stāstīs par Aspazijas, Raiņa, Jāņa Akuratera, Krišjāņa Barona, Rūdolfa Blaumaņa, Andreja Upīša un Jaņa Rozentāla saistību un saskarsmi ar Jāni Poruku.

Raiņa un Aspazijas vasarnīcas speciāliste Astrīda Cīrule iepazīstinās ar tēmu “Aspazija un Poruks. Redakcijas dzīves ainas.” 19. un 20. gadsimta mija ir laiks, kad Arnolda Plātesa preses izdevumu “Mājas Viesis”, “Mājas Viesa Mēnešraksts” un “Dienas Lapa” redaktori Pēteris un Hermīne Zālītes redakcijā pulcē spožu vēlāko klasiķu plejādi. Šeit kopā strādā Rūdolfs Blaumanis, Jānis Poruks, Aspazija, Augusts Deglavs. Plaukst radošs gars, raisās diskusijas, bet veidojas arī problēmas, jo personības ir tik dažādas…

Ar referātu “Jānis Poruks Raiņa bibliotēkā un dienasgrāmatā” iepazīstinās Raiņa un Aspazijas mājas vecākais eksperts Jānis Zālītis.

Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzeja speciāliste Maija Ārena uzstāsies ar tēmu “Rūdolfs Blaumanis un klusuma dzejnieks Jānis Poruks”, iepazīstinot ar abu rakstnieku saskarsmi 12 gadu garumā, kas aizsākas un noslēdzas kā draudzība, brīžiem piedzīvojot arī asas sadursmes, kas attālināja rakstniekus vienu no otra.

Par tēmu “Dzejnieks rudens naktī – Jānis Poruks un Jānis Akuraters” uzstāsies Jāņa Akuratera muzeja vadītāja Maira Valtere. “Dzejnieku, kurš bija vārīgs un trausls savā dvēselē, kuram vajadzēja daudz saules un mīlestības, lai viņš uzziedētu savos daiļākos ziedos – to dzejnieku izmeta rudeņa naktī” – tā par Jāni Poruku rakstījis Jānis Akuraters. Apkārtējās sabiedrības nesapratne un vientulība ir dominējošās tēmas J. Akuratera atmiņās par savu piecus gadus vecāko kolēģi.

Krišjāņa Barona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa iepazīstinās ar skici “Mirklis Burtnieku mājā”. Mūža otrā pusē rakstnieks Jānis Poruks neilgu laiku uzturējās Burtnieku namā, kur ilgu laiku dzīvojis Krišjānis Barons ar ģimeni.

Referātā “Romantiķis reālista acīm: Jāņa Poruka recepcija Andreja Upīša literatūras kritikā” Andreja Upīša memoriālā muzeja speciālists Arnis Koroševskis atklās, kā Andrejs Upīts (1877–1970), būdams izteikti kreiss, dogmatiski reālistiski un sociāli orientēts literatūras kritiķis, ir vērtējis romantisma un modernisma spilgtā pārstāvja Jāņa Poruka literāros darbus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta reti pieminētajam A. Upīša literatūrkritiskajam krājumam “Poruka raksti jaunatnei” (1922), kurā padziļināti analizētas rakstnieka literārās estētikas īpatnības.

Pasākumu noslēgs Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzeja vadītāja Dace Vosa ar skici “Divi romantiskā dzejnieka portretējumi”. Lai gan Jānis Poruks nepieder pie Jaņa Rozentāla tuvākā paziņu loka, rakstnieka un gleznotāja ceļi ir saskārušies. J. Rozentāls ir divu J. Poruka portretu autors, kā arī J. Poruka Kopoto rakstu 2. sējuma (1906) noformējuma autors.

Pasākumu varēs vērot tiešsaistē Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzeja Facebook lapā.

Lai klātienē apmeklētu priekšlasījumus, obligāta pieteikšanās, aizpildot anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqxdz_ZuwH4D7yJdmbPABsBrBlZMyhJXF2B0LAPCQNUkCahQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 vai zvanot uz tālr. nr. 26392540 (P.–Sv. 11.00–18.00).

Ierodoties uz pasākumu, apmeklētājiem būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments kopā ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Vietu skaits ir ierobežots.

Bezmaksas ieeja.

 

Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums. Foto un video materiāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.