Zinātniskie lasījumi “Jūra: Cilvēks. Kultūra. Vide”

Raiņa un Aspazijas vasarnīca
Zinātnisko lasījumu "Jūra: Cilvēks. Kultūra. Vide." afiša. Afišā redzams tikai lasījumu nosaukums. Fonā - krāsu pāreja no oranžas uz gaiši zilu.

11. oktobrī plkst. 13.00 Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, aicina uz ikgadējiem zinātniskajiem lasījumiem, kuru tēma “Jūra: Cilvēks. Kultūra. Vide” šogad aplūko cilvēka, kultūras un vides mijiedarbības jautājumus.

Lasījumos muzeja speciālisti, mākslas un mūzikas zinātnieki, kultūras mantojuma un vides izglītības eksperti runās par jūras nozīmi, piedāvātajām iespējām un aktuālajām problēmām 20. gadsimta sākumā un mūsdienās. Priekšlasījumi aplūkos jūru kultūrtelpā: Raiņa un jūras attiecības, kūrorta dzīvi 20. gs. 20. gados, mūziķu gaitas Jūrmalā un jūras tēmas attīstību mākslas biennālē “Marīna”, kā arī vides un kultūras mantojuma speciālisti aktualizēs 21. gadsimta jautājumus jūras daudzveidības saglabāšanā un aizsardzībā, kultūrvēsturiskā mantojuma un vides attiecības, akcentējot dažādu nozaru un institūciju sadarbību vienota mērķa sasniegšanā.
Lasījumu noslēgumā paredzēta diskusija, kurā tiks diskutēts par cilvēka un vides attiecībām, identitātes jautājumiem un jūru kā nākotnes resursu. Diskusijā piedalīsies lasījumu dalībnieki un Jūrmalas aizsardzības biedrības pārstāvji.

Zinātniskie lasījumi noris projekta “Rainis un jūra” ietvaros, kura mērķis ir aktualizēt un radošā veidā atspoguļot Raiņa un jūras attiecības, atklājot to poētisko dažādību dzejā, aplūkot tās sadzīviskā un filozofiskā līmenī, kā arī iesaistošā un uz sadarbību vērstā veidā veicināt sabiedrības izpratni par jūras un piekrastes teritorijas problēmjautājumiem 21. gadsimtā. Projektā atklāta izstāde “Rainis un jūra”, kura skatāma līdz 2023. gada 31. maijam.

 

Lasījumu programma

Memoriālo muzeju apvienības direktores Ritas Meinertes uzruna

1. sēde
13.15–14.45

Inga Sarma, Mg. hist., Mg. philol. Jūra un kūrorts 20. gs. 20. gados
Astrīda Cīrule, Mg. art., Mg. philol. (Raiņa un Aspazijas muzejs) Raiņa jūra: māja pie jūras un patības meklējumi
Linda Grīnberga, Mg. philol. (Raiņa un Aspazijas muzejs) Raiņa jūras dzejas poētika
Inese Žune, Doc. art. (Rakstniecības un mūzikas muzejs) Mūziķu takas Jūrmalas pilsētā

Pārtraukums 30 minūtes

2. sēde
15.15–16.45

Guna Kalnača, Mg. art. (Jūrmalas muzejs) Jūras tematikai veltītā mākslas biennāle
“Marīna”. Pieredze, izaicinājumi un skats nākotnē
Jānis Meinerts, Mg. hist. (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) Arheoloģiskais mantojums, vide un klimats
Rihards Pētersons, Mg. art. (Jūrmalas aizsardzības biedrība) Dažas ainas iz Jūrmalas kultūras mantojuma pūra
Jānis Ulme (Vides izglītības fonds) Vides iniciatīvas un kultūra. Ikgadējai jūras piesārņojošo atkritumu monitoringa kampaņai “Mana jūra” – 11 gadi. Starpnozaru, institūciju un sabiedrības sadarbība kopīga mērķa sasniegšanā

Noslēguma jautājumi un diskusija 16.45–17.15

 

Zinātnisko lasījumu programma

 

Grafiskais dizains: Reinis Ducmanis

Zinātniskie lasījumi un izstāde “Rainis un jūra” tapuši ar Kultūras ministrijas atbalstu.