“Jasmuižā” aizvadīts pasākums “Sanāciet kāziņās!”

30. septembrī Raiņa muzejs “Jasmuiža” interesentus pulcēja pasākumā “Sanāciet kāziņās!”, kurā bija iespēja izzināt kāzu tradīcijas. Muzejā skatāmās izstādes “Kuozys” stāsts savijās ar akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” 12. sējuma “Kāzas. 2. daļa” ieskandināšanu. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta sagatavotais izdevums iznāca šovasar, un jau uz Dziesmu svētkiem tika tirgots Dziesmu svētku grāmatu tirgū, bet tam nebija notikuši atvēršanas svētki, kuri septembra izskaņā notika tieši “Jasmuižā”.

Akadēmiskā izdevumā “Latviešu tautasdziesmas” 1. sējums iznāca 1979. gadā. Pirms tam bijis daudzu priekšdarbu vairāku gadu desmitu garumā. Visos sējumos kopā būs publicēts aptuveni miljons tautasdziesmu, kas savāktas Latvijā. Nākamo un pēdējo 13. sējumu paredzēts pabeigt un publicēt nākamgad, kad rudenī tiks atzīmēta Latviešu folkloras krātuves simtgade.

Savukārt “Kāzas 2. daļa” ir līdz šim lielākais no sējumiem, iekļaujot 107 572 tautasdziesmu variantus. Tas turpina 2018. gadā izdotajā 11. sējumā “Kāzas. 1. daļa” (dziesmas par līgavas izdevām, pūra vešanu, kāzu braucienu, mielastu un dzīrēm) aizsākto. 12. sējumā atrodamas apdziedāšanās dziesmas, mičošanu, guldināšanu un modināšanu, savstarpēju apdāvināšanu, novada raudzīšanu un citus rituālus pavadoši teksti.

Lai pastāstītu par kāzām veltītajā sējumā iekļautajām tautasdziesmām, par kāzu ieražām tajās, īpašu uzmanību veltot Latgalē pierakstītajam folkloras materiālam, Jasmuižā bija ieradušās LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieces Mg. philol. Ginta Pērle-Sīle, Dr. philol. Una Smilgaine un Dr. hab. philol. Beatrise Reidzāne. Savukārt institūta pētnieks Dr. philol. Guntis Pakalns šoreiz filmēja un fotografēja pasākuma norisi.

Par darbu pie sējuma izdošanas stāstīja apgāda “Zinātne” redaktors Aivars Kļaviņš un vadītāja Ingrīda Segliņa. Kāzām veltītos 11. un 12. sējumu bija iespēja iegādāties, un daudzi pasākuma apmeklētāji un dalībnieki mājup devās ar 1134 lappušu biezajiem izdevumiem rokās.
Savukārt Saunas folkloras kopa “Naktineica” dziedātās kāzu dziesmas lieliski papildināja pētnieču stāstus. Tāpat daļa klātesošo kā īstās kāzās tika arī apdziedāti.
Pasākuma noslēgumā vietējā Aizkalnes iedzīvotāja Albīna Romanovska dalījās ar interesantiem stāstiem par kādreiz kāzās piedzīvotiem humora pilniem brīžiem.


Pasākums “Sanāciet kāziņās!” notika sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu VKKF mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” atbalstītās Latgales Kultūras programmas projekta “Latgaliešu kāzu lustes” ietvaros.

Solvita Kleinarte,
projekta un pasākuma vadītāja

Foto: Guntis Pakalns

Vasaras darba laiks muzejos

Vasaras sezonā trešdienās mainīts darba laiks Memoriālo muzeju apvienības muzejiem, lai varētu uzņemt apmeklētājus arī vasaras vakaru stundās.

Visi muzeji

Muzeju nakts ceļvedis: koncerti

Kas gan ir Muzeju nakts bez koncertiem? Turpinot tradīcijas, arī šogad vairākos Memoriālo muzeju apvienības muzejos notiks koncerti, kuros piedalīsies mūzikas grupas un kori, folkloras kopas, mūzikas skolu audzēkņi, un gaidāma pat "Dzejas pusnakts" ar elektronisko mūziku.

Visi muzeji