Konkurss “Raiņa dzejas atklātne”

Atklātne, ko Rainis sūtījis Aspazijai 1911. gada 24. oktobrī. Uz tās attēloti zili, mazi kalnu ziediņi.

Raiņa muzejs “Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads) aicina 5.–6. klašu vispārizglītojošo skolu skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā “Raiņa dzejas atklātne”.

Aspazijas un Raiņa savstarpējā sarakste ir iekļauta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Šo kopumu veido gandrīz 2500 vēstuļu latviešu, krievu un vācu valodā. Ievērojama daļa vēstuļu rakstīta uz atklātnēm.

Aspazija pastkartes ne tikai sūtījusi, bet arī krājusi albumos. Dzejniecei bijuši vairāki šādi albumi, un tie kārtoti tematiski – atklātnes ar līdzīgiem motīviem vai arī viena autora vairāku darbu reprodukcijas vāktas vienā albumā.

Savukārt Rainis jau no bērnības ir bijis labs dabas norišu vērotājs, pamanot gadalaiku nestās pārmaiņas un nianses augu valstībā. Šī dabas mīlestība viņu pavada visu turpmāko dzīvi. Dažādi ziedi, galvenokārt pļavu, lauku puķes, kas, iepazītas jau bērnībā, bieži sastopamas Raiņa dzejā.

Šoreiz “Jasmuiža” aicina piedalīties konkursā un izveidot savu īpašo atklātni, tās ilustrācijai izmantojot kādu no Raiņa dzejoļiem, kurā minēti ziedi vai daba.

Muzejs aicina: “Lasiet Raiņa dzeju, izvēlieties vienu dzejoli, kurš jūs īpaši uzrunā, un ilustrējiet to, veidojot savu atklātni, ar kuru piedalīties konkursā!” Darbi jāsūta uz dzejnieka jaunu dienu zemi Jasmuižu līdz 2023. gada 31. martam (pasta zīmogs).

Nolikums konkursam “Raiņa dzejas atklātne”

Pieteikuma veidlapa (Pielikums nr.1)

Vasaras darba laiks muzejos

Vasaras sezonā trešdienās mainīts darba laiks Memoriālo muzeju apvienības muzejiem, lai varētu uzņemt apmeklētājus arī vasaras vakaru stundās.

Visi muzeji

Muzeju nakts ceļvedis: koncerti

Kas gan ir Muzeju nakts bez koncertiem? Turpinot tradīcijas, arī šogad vairākos Memoriālo muzeju apvienības muzejos notiks koncerti, kuros piedalīsies mūzikas grupas un kori, folkloras kopas, mūzikas skolu audzēkņi, un gaidāma pat "Dzejas pusnakts" ar elektronisko mūziku.

Visi muzeji