Kopā ar Ukrainu

Visi muzeji

Memoriālo muzeju apvienība asi nosoda Krievijas uzbrukumu Ukrainai un pievienojamies Starptautiskās Muzeju padomes ICOM (International Council of Museumpublicētajai vēstulei, paužot atbalstu Ukrainas muzeju un kultūras mantojuma profesionāļiem.

Domās esam ar katru Ukrainas muzeja darbinieku, kultūras mantojuma profesionāli, ar Ukrainas iedzīvotājiem.

Lai sniegtu atbalstu Ukrainas valstspiederīgajiem, kuri izceļojuši no Ukrainas kara dēļ, aicinām apmeklēt muzejus bez maksas. Apmeklētājiem ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai kāds cits dokuments, kas apliecina to, ka persona ir Ukrainas civiliedzīvotājs.

Для підтримки громадян України, які вимушені були залишити Україну в зв’язку з воєнним станом в країні, ми пропонуємо безкоштовні ексурсії по музеям. Відвідувачам необхідно пред’явити будь- який документ, що підтверджує українське громадянство.

To support Ukrainian citizens and their families who fled Ukraine as a result of the war, we invite you to visit the museums free of charge. Visitors are required to show an identity document or other document proving that the person is a Ukrainian citizen.