Latvijas Universitātes konferencē runās par Andreju Upīti

79. Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences logo

12. martā plkst. 14.00 tiešsaistē notiks 79. Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences Latviešu literatūras vēstures apakšsekcijas rīkotā konference “Vera Vāvere – personība, pētījumi, recepcija”. Divos konferences referātos tiks aplūkoti ar Andreja Upīša personību un radošo darbību saistīti jautājumi.

Konference veltīta literatūrzinātniecei Verai Vāverei (1929). Viņas uzmanības lokā bijusi Andreja Upīša, Viktora Eglīša personības un daiļrades, kā arī 19. un 20. gadsimta mijas literāro procesu izpēte. V.Vāvere ieguvusi zinātņu doktores grādu par darbu “Literārie sakari kā reālisma attīstības faktors Andreja Upīša daiļradē” (1987).

Līdzās referātiem par V. Vāveres devumu latviešu literatūrzinātnē konferencē izskanēs arī referāti, kas veltīti Andreja Upīša daiļradei un viņa personībai. Andreja Upīša memoriāla muzeja speciālists Arnis Koroševskis lasīs referātu “Andrejs Upīts pēc Andreja Upīša: rakstnieka personības percepcija 20. gadsimta otrajā pusē un mūsdienās”, savukārt Latvijas Universitātes profesore Janīna Kursīte vēstīs par A. Upīša stāstu jaunatnei “Sūnu ciema zēni” referātā “Reālisma mitoloģija: Andreja Upīša “Sūnu ciema zēni””.

12. martā plkst. 14.00 konferenci būs iespēja vērot tiešsaistē Zoom platformā. Piekļuves saite: https://zoom.us/j/92393815293

Vasaras darba laiks muzejos

Vasaras sezonā trešdienās mainīts darba laiks Memoriālo muzeju apvienības muzejiem, lai varētu uzņemt apmeklētājus arī vasaras vakaru stundās.

Visi muzeji

Muzeju nakts ceļvedis: koncerti

Kas gan ir Muzeju nakts bez koncertiem? Turpinot tradīcijas, arī šogad vairākos Memoriālo muzeju apvienības muzejos notiks koncerti, kuros piedalīsies mūzikas grupas un kori, folkloras kopas, mūzikas skolu audzēkņi, un gaidāma pat "Dzejas pusnakts" ar elektronisko mūziku.

Visi muzeji