Raiņa māsa Līze un mūzika

Raiņa māsa Līze, ap 1880. gadu. Nezināms fotogrāfs

Ikkatra cilvēka personības veidošanā nozīmīgākos nospiedumus atstāj ģimene. Arī Raiņa. Nenoliedzami, nozīmīgs iespaids topošā dzejnieka dzīvē bijis viņa vecākajai māsai Līzei.

Gudra, inteliģenta, mazliet aristokrātiska. Pasaules gudrības un viedumu Jānis smēlās no māsas – viņa bija pirmā skolotāja, auklīte, nereti arī rājēja. Līze bijusi visai sabiedriska un labprāt iesaistījās apkārtnes dzīvē, taču tēvs, nomājot divas muižas vienlaikus, bieži saimniecības vadību atstājis vecākās meitas ziņā, un mājas rūpju dēļ izpalika viņas sapņi ceļot, redzēt un iepazīt svešas pilsētas, būt cilvēkos, redzēt savām acīm to, ko lasījusi grāmatās, laikrakstos vai dzirdējusi nostāstos. Līzes interešu lokā bija arī mūzika.

1883. gada 21., 25., un 27. janvārī (pēc vecā stila kalendāra) ar koncertprogrammu Rīgā viesojās spāņu izcelsmes vijolnieks Pablo de Sarasate (1844—1908). Līze koncertu neapmeklēja, taču vēstulēs no Vasiļovas brālim Jānim raksta: “(..) Vai Sarasate ir jau [aizbraucis] vai vēl Rīgā? Viņa spēlēšanu Tev, brāl, katrā ziņā jādzird, kā arī jāizzin kaut kas tuvāk par viņa personu un tad arī man jāpaziņo kādas druskas no tā. Vai Tu viņa koncertu apmeklēsi? Raug, še ko! viņš spēlē gluži aizgrābti, saka ļaudis, gluži citādāki nekā Ores[1] un tiem līdzīgi. (..)”[2]. Pēc mēneša Līze vēlreiz atgādina par koncertu: “(..) Vai dzi, kas ir ar Sarasati?”[3]

Sarasates koncertu Jānis gan neapmeklē un par Līzes lūgumu piemirst, taču par tajā pat laikā notiekošo latviešu ērģeļu virtuoza un komponista Ādama Ores koncertu izsakās amizanti tēlaini: “(..) Nu tagad man naudas diezgan un papilnam būs, un tūliņ iešu uz pirmo Ores koncertu. Dzirdēsim, kādas skaņas no ores iznāks. Pašu viņu redzēju pie Dīriķa; īsts mākslenieku lops, garām peisakām, nē, nau vis peisakas sagrieztas, prasti virvagaleļi kārstās ap pleciem. Tikko kā iz Vācijas izmucis (tur mūziku mācījies), šis ķēms dos mums koncerti.(..)”[4] Ore bija pazīstams kā ērģeļspēles virtuozs, radījis arī tautasdziesmu apdares, komponējis klavierskaņdarbus, solo un kora dziesmas.

 

Agnese Timofejeva,

Raiņa muzejs “Tadenava”

[1] Domāts ērģelnieks un komponists Ādams Ore (1855–1927), kura koncerts 1883. gada 26. janvārī (v.st.) notika Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā.

[2] RTMM 100616 Līzes vēstule Jānim, Vasiļovā 1883. gada 14.februārī (26.februārī)

[3] RTMM 100628 Līzes vēstule Jānim, Vasiļovā 1883. gada 17. martā (29.martā)

[4] RTMM 100524 Jāņa Pliekšāna vēstule vecākiem un māsām, Rīgā, 1883. gada 15. janvārī (27.janvārī)

 

Agnese Timofejeva,

Raiņa muzejs “Tadenava”