Vizuālās mākslas darbu konkurss “Putni Raiņa dzejā”

Raiņa muzejs “Jasmuiža” aicina Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmu audzēkņus piedalīties ikgadējā radošo darbu konkursā “Putni Raiņa dzejā”.

20. gadsimta 20. gados Rainis sarakstījis vairākus dzejoļu krājumus bērniem, kas kļuvuši par latviešu bērnu dzejas klasiku. Piemēram, krājuma “Putniņš uz zara” nosaukumā ir minēts putniņš. Savukārt šī krājuma dzejoļos minēti dažādi putni, piemēram, zvirbulis, zīlīte, strazds, dzērve, zoss, kā arī konkrēti nenosaukts putniņš. Arī visos pārējos Raiņa dzejoļu krājumos bērniem “Zelta sietiņš”, “Puķu lodziņš”, “Vasaras princīši un princītes”, “Lellīte Lolīte”, “Saulīte slimnīcā”, “Saules gadi” sastopami daudzi Latvijā mītošie putni, piemēram, cīrulis, zīlīte, lakstīgala, dzenis, zoss, stārķis, krauklis, zvirbulis, gailis, vista, strazds, balodis, vārna, bezdelīga, gārnis.

Atliek tikai lasīt, atrast un izvēlēties vienu, jums visvairāk iepatikušos Raiņa dzejoli, kura tēls ir kāds viens vai vairāki putni, to ilustrēt un atsūtīt uz dzejnieka jaunu dienu zemi Jasmuižu!

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Konkursa tēma

Putni Raiņa dzejā.

Mērķi un uzdevumi

 • Aktualizēt Raiņa daiļrades lomu mūsdienu sabiedrībā.
 • Rosināt interesi par Raiņa dzeju.
 • Sekmēt mākslas skolas audzēkņu radošās domāšanas attīstību.

Konkursa dalībnieki

Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmu audzēkņi.

Vecuma grupas

 • 11–13 gadi.
 • 14–16 gadi.

Norise

 • Konkursa uzdevums ir uzzīmēt zīmējumu brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim, kurā minēti putni.
 • Darbu izpilda brīvi izvēlētā tehnikā: zīmējums, gleznojums vai jaukta tehnika (guaša, akvarelis, zīmuļi, pildspalvas, eļļas pasteļi u.c. līdzīgas tehnikas).
 • Darba formāts: A3
 • Zīmējuma otrā pusē pievienota vizītkarte.
 • Viens autors konkursā piedalās ar vienu darbu.
 • Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās, izstādēs, reklāmas materiālos. Darbi paliek organizatoru rīcībā un atpakaļ autoriem netiek izsniegti. Konkursa rezultātā tiek izveidota izstāde.

Vērtēšanas kritēriji

 • Atbilstība nolikumam.
 • Vizuālā darba oriģinalitāte un izteiksmīgums.
 • Izvēlētās tehnikas prasmīgs lietojums.

Laiks un vieta

Darbu iesniegšanas termiņš – 2024. gada 29. marts (pasta zīmogs).

Darbs ar norādi „Vizuālās mākslas darbu konkursam „Putni Raiņa dzejā”” iesniedzams, sūtot pa pastu. Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV-5305 vai iesniedzot Raiņa muzejā „Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads), iesniegšanas laiku saskaņojot pa tel. 29487589 vai 29326833.

Pieteikuma veidlapu (Pielikums Nr. 1) atsūta elektroniski uz e-pastu: jasmuiza.rainis@inbox.lv

Informācija

Tālrunis: 29487589 (Solvita Kleinarte); e-pasts: jasmuiza.rainis@inbox.lv

29326833 (Anita Puncule)

Vasaras darba laiks muzejos

Vasaras sezonā trešdienās mainīts darba laiks Memoriālo muzeju apvienības muzejiem, lai varētu uzņemt apmeklētājus arī vasaras vakaru stundās.

Visi muzeji

Muzeju nakts ceļvedis: koncerti

Kas gan ir Muzeju nakts bez koncertiem? Turpinot tradīcijas, arī šogad vairākos Memoriālo muzeju apvienības muzejos notiks koncerti, kuros piedalīsies mūzikas grupas un kori, folkloras kopas, mūzikas skolu audzēkņi, un gaidāma pat "Dzejas pusnakts" ar elektronisko mūziku.

Visi muzeji